• blad nr 8
  • 17-4-2004
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Lastpakken eenvoudiger te verwijderen

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat het voor scholen makkelijker moet worden om notoire lastpakken weg te sturen.

Na een rondetafelgesprek over veiligheid op school met directeuren uit het onderwijs vindt een meerderheid van de Kamer dat bepaalde leerlingen weggestuurd moeten kunnen worden. Scholen zijn nu verplicht om een andere school te vinden als een leerling niet langer te handhaven is. Omdat dat de laatste tijd steeds moeilijker is, hebben verschillende gemeenten al de oplossing gevonden in time–outprojecten waar leerlingen tijdelijk terechtkunnen. Minister Van der Hoeven heeft al aangekondigd dat er extra geld komt voor veiligheid in scholen. Hoe groot dat bedrag is, is nog niet bekend, maar het zal grotendeels gebruikt worden voor het uitbreiden van de bestaande voorzieningen. Tijdens het rondetafelgesprek merkte Bart Bruyns, directeur van de Lieven de Keyschool in Haarlem, op dat time-outprojecten erg kostbaar zijn (zo’n 200.000 euro per jaar) en dat het een illusie is dat sommige leerlingen terug kunnen naar hun oude school. “Daarom kun je deze projecten beter een andere functie geven. Leerlingen worden daar geobserveerd en doorverwezen naar een andere instelling zoals een zmok-school of een praktijkschool, maar dan zonder al die dossiers die daar nu voor nodig zijn, anders gaat het weer allemaal veel te lang duren.”
Sommige Kamerleden vinden dat er nieuwe voorzieningen moeten komen zoals tuchtscholen of internaten, dit soort instellingen worden nu uitsluitend gebruikt voor leerlingen die met justitie in aanraking zijn geweest. Vanuit het onderwijs zelf werd sceptisch gereageerd op de suggestie van tuchtscholen. De Amsterdamse tv-zender AT5 liet een aantal betrokkenen aan het woord die dit weer een typisch ‘Haagse’ reactie vonden. “Er zijn voorzieningen genoeg”, vertelde de coördinator zorgleerlingen van het Montessoricollege-Oost. “Er is heel veel deskundigheid voor de opvang van deze leerlingen, alleen vergt het heel veel dossiers en is er te weinig geld om er voldoende gebruik van te maken.”(GvdM)

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.