• blad nr 8
  • 17-4-2004
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Kwaliteit daalr door lerarentekort

Het aantal vacatures in het onderwijs is gedaald, maar het lerarentekort is nog niet voorbij. Dat constateert de inspectie in het Onderwijsverslag. Vanwege de grote uittocht van leraren die voor hun pensioen staan, valt te vrezen dat de komende jaren de personeelsproblemen op scholen nog flink zal toenemen. Nu al blijkt dat dat slecht is voor de kwaliteit. Ziekteverzuim, veel deeltijdfuncties, personeelsverloop en directiewisselingen zorgen overduidelijk voor achterblijvende scores op de kwaliteitskaart, zo constateert de inspectie. Een stabiel team is van groot belang voor om continuïteit aan de leerlingen te bieden.
Met name op achterstandsscholen en vmbo scholen staan veel onbevoegden voor de klas. Hoewel scholen daar officieel ontheffing voor moeten aanvragen, doet de helft dat niet eens en stelt zonder tussenkomst van de inspectie leraren zonder de juiste papieren aan. Ook worstelen de scholen met de opvang van nieuw personeel. Basisscholen slagen er redelijk in om zij-instromers op te leiden en te begeleiden, maar in het voortgezet onderwijs rammelt het zij-instroomtraject aan alle kanten.
De kwaliteit van het basisonderwijs is volgens de Inspectie van het Onderwijs goed. Ongeveer 4 procent van de scholen is ‘zeer zwak’, een aantal weet zich te verbeteren, maar anderen zakken weg. Een belangrijk probleem in het basisonderwijs is dat drie van de tien scholen in groep drie geen goede aanpak heeft voor zwakke lezers. Hierdoor raken deze kinderen voor de rest van hun schoolloopbaan achterop.
De inspecteurs zijn tevreden over de ontwikkelingen in het vmbo. Veel scholen gaan over tot het invoeren van werkplekken binnen de school. Dat motiveert jongeren enorm. Scholen hebben daar lang niet altijd geld voor en ook de huisvesting schiet op nogal wat punten tekort. De inspecteurs maken zich wel zorgen over het negatieve imago dat het vmbo heeft, terwijl er op het overgrote deel van de scholen met enthousiasme wordt gewerkt aan de totstandkoming van dit schooltype. “Dat doet geen recht aan de mogelijkheden die leerlingen hier krijgen om zich goed voor te bereiden op hun toekomstige beroep.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.