• blad nr 6
  • 20-3-2004
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Lumpsum in het basisonderwijs

De meeste schoolbesturen in het basisonderwijs zullen per 1 augustus 2006 voor het eerst kennismaken met de lumpsumbekostiging. Een school krijgt dan geen fre’s meer toebedeeld, maar de werkgever ontvangt een bedrag dat hij vrij kan besteden voor personele of materiële doeleinden. Een groot aantal scholen test dit nieuwe systeem in de periode tot 2006.
De politiek heeft uitgesproken dat de toenemende beleidsvrijheid van de werkgever ‘gecompenseerd’ moet worden met een grotere inbreng van de MR. In de loop van 2004 zal daarom de wet Medezeggenschap onderwijs worden gewijzigd.
De AOb gaat de komende tijd extra voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor MR-leden organiseren.

Tweedaagse cursus
Financiën en lumpsum in het basisonderwijs. De nadruk ligt op de driehoek: onderwijsvisie, personeelsbeleid en financiën. Aan de hand van begroting en formatieplan wordt de huidige situatie en die na de invoering van de lumpsum geanalyseerd.
De cursus vindt plaats in Utrecht en kost 150 euro per persoon voor twee dagen. Cursustijden van 10 tot 16 uur.
Al vastliggende data:
13 en 29 april
2 en 16 juni

Conferentie
De Algemene Onderwijsbond organiseert op 19 april een conferentie over lumpsum en medezeggenschap in het basisonderwijs. De conferentie vindt plaats in de Reehorst in Ede en duurt van 9.30 tot 16.00 uur.

Cursus op maat
Het is mogelijk bij u op school ‘cursussen op maat’ te laten verzorgen door de specialisten van de AOb. Voorwaarden, mogelijkheden en kosten op aanvraag.

Inlichtingen bij het Informatie en adviescentrum van de AOb, telefoon 0900 4636262 (kies in het menu optie 3), e-mail info@aob.nl.
Informatie en inschrijven ook via de website van de AOb www.aob.nl (klik op Scholing en ondersteuning).

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.