• blad nr 6
  • 20-3-2004
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Bestuurskandidaten AboVoor de zittingsduur van 2004 tot 2008 hebben zich twee kandidaten gemeld voor het bestuur van de algemeen bijzondere afdeling Abo. Het zijn Frans Konincks en Ernest ten Hacken. Zij zijn verkiesbaar op 7 april tijdens de algemene vergadering van de afdeling. Henny Manders, nu secretaris, meldt zich als kandidaat-voorzitter.

Ernest ten Hacken
Geboren (1953) in Amsterdam, opgegroeid in Haarlem.
Opleiding: hbs-b in Haarlem, doctoraal wis- en natuurkunde Universiteit van Amsterdam. Docent wiskunde op het Han Fortmanncollege in Heerhugowaard.
Tot 1998 secretaris MR en voorzitter personeelsraad/personeelsgeleding MR. Tot de fusie van Abop en NGL penningmeester NGL-district Alkmaar en lid van de sectorraad voortgezet onderwijs.
Lid van de gemeenteraad van Heiloo van 1990 tot 2002. Van 1998 tot 2002 deeltijd-wethouder, portefeuille onderwijs, sport en recreatie, ouderenbeleid, volksgezondheid, gehandicaptenbeleid en bibliotheek.
Sinds medio 2002 tot juli 2004 onafhankelijk voorzitter van het bestuur van een Weer-samen-naar-school-samenwerkingsverband in de regio Noord-Kennemerland. In het samenwerkingsverband participeren besturen van scholen voor openbaar onderwijs en voor algemeen bijzonder onderwijs.

Frans Konincks
Geboren op 18 juli 1945. Gehuwd.
Hbs, middelbare akte Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam (1970) en kandidaatsexamen Nederlands (1974). Opleiding leerlingbegeleider aan de VLVU te Amsterdam (1983).
Docent Nederlands aan het Gemeentelijk gymnasium te Hilversum (1970-1971), docent aan het Coornhertlyceum in Haarlem (1971-1972), docent aan het avondlyceum Erasmuscollege te Haarlem (1970-1972), docent aan het Berlingh-college Beverwijk (1972-2002) en leerlingbegeleider aan het Berlingh-college (1983-2002) en docent en leerlingbegeleider Kennemercollege Beverwijk (2003 tot nu). Stagebegeleider aan de VU te Amsterdam (1985-1990).
MR-voorzitter (1974-1985) van het Berlingh-college, voorzitter NGL-district Midden-Kennemerland (1973-1987), bestuurslid district Kennemerland (1987-2002) van NGL, later AOb.
Begeleider van diverse kerkkoren.

Henny Manders
Geboren op 28 januari 1953. Gehuwd, drie schoolgaande kinderen.
Werkzaam in het primair onderwijs.
MR-voorzitter van zijn school en MR-lid in het voortgezet onderwijs als ouder.
Vanuit rayon Zuid afgevaardigd als sectorraadslid PO. Voorheen bestuurder in district Zuidoost van de AOb. Vanuit het afdelingsbestuur medebestuurder van de NABS en identiteitsconsulent. Van 2000 tot 2004 beheerder van het secretariaat van Abo.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.