• blad nr 6
  • 20-3-2004
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

AOb steunt school in Marokko

Inwoners van de Marokkaanse stad Al Hoceima en dorpen in de omgeving zijn onlangs getroffen door een grote aardbeving en vele naschokken. Er zijn tenminste 138 doden, meer dan duizend gewonden en tienduizenden daklozen. Daarnaast liggen vele gebouwen in puin. De hulpverlening concentreert zich op de grote stad, maar ook op het platteland in de nabije omgeving is de schade groot. Vele Marokkaanse collega’s die in het Nederlandse onderwijs werken, zijn uit dit gebied afkomstig.
De Algemene Onderwijsbond heeft een school voor voortgezet onderwijs op het platteland geadopteerd om bij te dragen aan de wederopbouw van de school. Juist in moeilijke tijden is het voor kinderen van belang zo snel mogelijk een dagritme weer op te kunnen pakken en de school kan daar een belangrijke rol in vervullen. Het betreft de Oqubat Ibnou Nasia, een school voor basisvorming, waar ongeveer 800 leerlingen onderwijs krijgen. Er werken 93 leerkrachten. Het hoofdbestuur en het bestuur van de allochtonengroep van de AOb hebben inmiddels 5000 euro gestort en roepen de leden op ook een bijdrage te leveren. Dat kan op girorekening 97479 van de AOb te Utrecht.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.