• blad nr 6
  • 20-3-2004
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

De docent als maatschappelijk ondernemer

Autonomie staat hoog op de beleidsagenda. Scholen krijgen van de overheid meer vrijheid om zelf beleid en de uitvoering daarvan te bepalen. Deze grotere vrijheid vraagt wel om een groot beleidsvoerend vermogen, verdere professionalisering en een adequaat risicomanagement. Een belangrijke vraag daarbij is wat dit betekent voor docenten. Gaat het bij het ontwikkelen van eigen beleid om bijvoorbeeld meer zelfsturing van docenten dan wel om een situatie waarbij het management effectief stuurt. Daarover gaat het symposium De docent als maatschappelijk ondernemer dat de Abo, de afdeling voor algemeen bijzondere onderwijs van de AOb, samen met NABS en CBOO op 7 april organiseert.
Op deze dag komen verschillende sprekers aan het woord. Zo zal hoogleraar P. Zoontjens van de Universiteit van Tilburg spreken over ‘Zelfsturing of gestuurd worden’ binnen de bestaande organisatie en bekijkt F. Brekelmans, stafmedewerker van de AOb, hoe zelfsturing binnen een coöperatie van leraren vorm kan krijgen.
Het symposium wil de bezoekers uitspraken ontlokken over de voor- en nadelen van zelfsturing of gestuurd worden. De sprekers zullen allereerst ingaan op de (on)mogelijkheden, problemen en consequenties van deze tegenstelling en daar kritische kanttekeningen bij plaatsen. De bezoekers kunnen bij diverse stemronden hun opvattingen kenbaar maken. De bijdragen aan dit symposium zullen worden gebundeld in een publicatie. Dat biedt de mogelijkheid de discussie in eigen kring voort te zetten.

Symposium De docent als maatschappelijk ondernemer, woensdag 7 april, Zalencentrum Vredenburg, Vredenburg 19, Utrecht. Start om 13.00 tot ongeveer 17.30. Aanmelden kan via het verenigingssecretariaat akikkert@aob.nl

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.