• blad nr 6
  • 20-3-2004
  • auteur . Overige 
  • de Vereniging

 

Uitwisseling met Duitsland

Van elkaar leren is het voornaamste doel van de uitwisseling met Duitsland. Wij hebben veel ervaring met bezuinigingsbeleid, zij krijgen daar binnenkort mee te maken. Zij hebben veel oog voor de samenhang in het onderwijs, daar kunnen wij weer van leren, weet projectcoördinator Theo Koning.

Ruim vijftien man uit rayon Noord namen deel aan de uitwisseling tussen de AOb’ers en de GEW’ers (Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft) op 18 en 19 maart in Jever, Nedersaksen. “Het inspireert mij om op een andere manier tegen onderwijs aan te kijken en je kunt veel van elkaar leren”, zegt coördinator Theo Koning. De AOb ondersteunt de uitwisseling waarbij de leden het onderwijs en de arbeidsomstandigheden in Nederland en Duitsland met elkaar te vergelijken. Het doel is ook nieuwe leden daarbij te betrekken en thema’s te kiezen die hen aanspreken: geweld op school en het lerarentekort bijvoorbeeld.
Het thema van de uitwisseling was ‘roll-back en rol van de bonden’. De Duitse bond GEW maakt zich zorgen over de dreigende bezuinigingen binnen het po, vo en hbo. Een ander idee van de regering is kleine scholen te sluiten. “Wij konden hen vertellen hoe wij met die ontwikkelingen zijn omgegaan.” Ook zijn de Duitsers erg geïnteresseerd in AOb-vernieuwingen als vakbonds- en sectorconsulenten. “Daar werken ze alleen met vrijwilligers. Ze vinden het heel aardig om over de consulenten te horen.”
De Duitse regering wil het Nederlandse inspectiemodel invoeren. Ze gaan toe naar een meer coachende rol, waarbij de verantwoordelijkheid meer bij de scholen komt te liggen. “Mijn Duitse collegacoördinator vroeg mij toen het AOb-standpunt over de wet Onderwijstoezicht op te zoeken. Zo zijn ze beter voorbereid op wat hen te wachten staat”, aldus Koning.
Dit jaar werd de tweedaagse uitwisseling voor de 23ste keer gehouden. De contacten zijn ontstaan vanuit een internationale solidariteitsgedachte. “Eind jaren zeventig verloren Duitse leraren hun baan vanwege hun politieke opvattingen.” Daarvoor zijn destijds solidariteitsbijeenkomsten gehouden, waarna het idee ontstond elk jaar een uitwisseling te organiseren, het ene jaar in Nederland, het volgende in Duitsland.

Status
De structuur en werkwijze van de bonden verschilt nogal vertelt Koning. In Duitsland zijn leraren Beamten, waardoor ze bijna niet ontslagen kunnen worden. De regering wil van die ambtenarenstatus af. Afgezien van de bescherming van leerkrachten heeft het systeem volgens Koning grote nadelen. “Als je weet dat je bijna niet ontslagen kunt worden, kun je twee dingen doen: of je zegt ‘over mijn baan hoef ik me geen zorgen te maken, ik concentreer me op mijn werk’ of ‘ik doe het rustig aan want ik kan toch niet ontslagen worden’.”
Wat wij van hen kunnen leren is hoe je de leden kunt vasthouden en hoe je de contacten met hen kunt aanscherpen, denkt Koning. “De bond daar heeft zich bijvoorbeeld ook tegen de oorlog in Irak verzet. De AOb is een pragmatische bond, terwijl mensen in Duitsland ook vanuit een politieke overtuiging voor een bond kiezen. Het is een wat strijdbaarder bond.”
Duitsland verdeelt het onderwijs niet zo sterk in aparte sectoren zoals Nederland dat doet, weet Koning. “In Nederland heerst heel sterk de verkokering: dat gaat over bve, daar werk ik niet, dus dat is niet interessant. Daar kunnen wij van leren.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.