• blad nr 6
  • 20-3-2004
  • auteur . Overige 
  • Vakwerk

Vmbo’ers maakten examenwerkstuk op het roc 

Alvast snuffelen aan het beroepsonderwijs

De examentijd is voor alle scholieren op het voortgezet onderwijs spannend. Hoewel de vmbo-leerlingen op het Jeroen Boschcollege in Den Bosch nog steeds moeten worstelen met de ingewikkelde examenstof, is hen dit jaar in elk geval één zorg afgenomen. Zij hebben allang geroken aan het ‘studentenleven’ en hoeven straks niet met gierende zenuwen naar een nieuwe, grote mbo-school.

De leerlingen van het Jeroen Boschcollege mochten hun examenwerkstuk dit jaar op het roc in elkaar zetten. “Het nieuwe project creëert een win-winsituatie”, vindt Jack Smulders van het Jeroen Boschcollege. Tien woensdagmiddagen brachten 92 leerlingen van deze vmbo-school op roc het Willem I college door.
De twee scholen besloten de handen ineen te slaan omdat ze beide problemen hadden met de vmbo’ers. Op het mbo gedijen niet alle leerlingen even goed, omdat ze niet goed weten waar ze aan beginnen. Martin de Louw, projectleider didactische afstemming op het Willem I college: “We gebruiken het verplichte sectorwerkstuk om kinderen kennis te laten maken met onze school. Ze vragen zich vaak af: wat moet ik nu doen in de toekomst? Van nu af aan kunnen ze die keuze gemakkelijker maken, ze weten beter wat ze te wachten staat.” Dankzij het nieuwe project wordt schooluitval voorkomen, gelooft De Louw.
Maar ook het Jeroen Bosch vaart wel bij de nieuwe aanpak. De school hoeft de leerlingen in de theoretische leerweg, de vroegere mavo, niet langer achter de broek te zitten om het sectorwerkstuk dat de scholieren over een onderwerp in hun studierichting moeten maken, af te ronden. De leerlingen zijn namelijk razend enthousiast over de nieuwe aanpak. Ze hoeven zich niet te verdiepen in dikke boeken en websites voor hun werkstuk, ze mogen lekker praktisch aan de slag op het roc.

Toekomst
Het Koning Willem I college doet, omgeven door hoge hekken en stenen muren, indrukwekkend aan. Op de omheining van de voormalige kazerne, waarin het roc gevestigd is, staat in sierlijke letters ‘De school van de Toekomst’ geschreven. Dat is het vergader- en leercentrum van het college. De school voor de toekomst staat met zijn futuristische, vierkante uiterlijk in schril contrast met de pittoreske wachttorens van de kazerne. In dit centre for teaching and learning ontwikkelen de leraren het beleid voor de leerlingen en wordt vergaderd in ruimtes die hun namen Green room en Orange room eer aandoen met hun felgekleurde interieur.
“Je kunt ze er meteen uitpikken, de leerlingen van het vmbo”, vertelt Jouke Dijkstra, projectmanager van het Koning Willem I college. “Als ik op de gang zeg: jullie komen zeker van het Jeroen Bosch, kijken ze me verbaasd aan. ‘Hoe weet u dat?’, wordt er dan gevraagd.” Toch voelden de leerlingen zich snel thuis. “Ze merkten duidelijk dat ze hier niet helemaal opnieuw hoefden te beginnen, ze zijn geen brugpiepers zoals je die in de eerste jaren van het vmbo vindt. Maar dat leeftijdsverschil is ook veel groter”, zegt Jack Smulders van het Jeroen Boschcollege. “De andere leerlingen hielpen hen op weg als ze iets niet wisten.”

Opbloeien
Tien weken lang bivakkeerden de vmbo-leerlingen dus op het roc. Maar de vereiste twintig uur die ze aan het werkstuk moesten besteden, werd door de meeste leerlingen ruim overschreden. “Sommigen besteedden dertig, soms wel veertig uur aan hun werkstuk. Iedereen ging er dan ook met een voldoende of een goed vandoor”, zegt Jack Smulders trots. “Er waren twee leerlinges die zo enthousiast werden, dat ze veel meer wilden weten over de kraamzorg. Ze wilden ook graag bij een kraamhotel voor jonge moeders kijken. Dat hebben we toen geregeld. Ze hebben er een prachtige videopresentatie van gemaakt.”
Niet alleen de leerlingen bloeiden op tijdens de praktische lessen. Ook leraren op het mbo en vmbo zagen het nieuwe project met enthousiasme tegemoet. “Leraren gingen fluitend naar huis, blij dat ze zo’n enthousiaste groep voor zich hadden staan”, vertelt Jouke Dijkstra van het roc.
De geestdrift van de beide scholen heeft aanstekelijk gewerkt. Niet alleen zullen volgend jaar in plaats van zeven waarschijnlijk alle achttien studierichtingen van de organisatie een lespakket aan de scholieren aanbieden, ook andere scholen hebben laten weten dat ze het projectmatige onderwijs op het mbo wel zien zitten. In eerste instantie werden maar liefst twaalf scholen uit de regio betrokken bij het plan. Uiteindelijk ging het Koning Willem I college met maar één school een samenwerkingsverband aan. “Als wij het verpesten staat toch het examenwerk van de leerlingen op het spel”, aldus Jouke Dijkstra. Dat er uiteindelijk met het Jeroen Bosch samengewerkt werd is geen toeval. Jack Smulders van die school: “De ouder van een leerling van het Jeroen Boschcollege werkt op het Koning Willem I college waardoor de contacten snel gelegd werden.”

Afsluiting
De sectorwerkstukken zijn al afgerond, maar de twee scholen hebben het project nog niet helemaal afgesloten. Het Koning Willem 1 college organiseert als afsluiting nog een wedstrijd, voor het mooiste sectorwerkstuk uit de omgeving. En natuurlijk zal het Jeroen Bosch college dan ook met een aantal inzendingen aanwezig zijn. In de school van misschien wel hún toekomst mogen de uitverkoren leerlingen hun werkstukken presenteren. Een publieksjury kiest wie er uiteindelijk met de prijs vandoor gaat.
En ook op de uitreiking van alle examendiploma’s op het Jeroen Boschcollege zullen de vmbo-leerlingen hun stempel drukken. Diegenen die kozen voor detailhandel kregen de opdracht een speciaal examenpresentje in elkaar te zetten voor de leerlingen van havo, vwo en natuurlijk vmbo. De keuze is gevallen op een cd-rom met foto’s van alle leerlingen. En terwijl de scholieren herinneringen ophalen aan vervlogen tijden, kunnen ze tevens het schoollied van het Jeroen Boschcollege beluisteren, dat ook op de cd-rom te vinden is.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.