• blad nr 6
  • 20-3-2004
  • auteur . Overige 
  • Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsoverzicht

Op onderwijs kan niet bezuinigd worden. Dat zei Onderwijsminister Van der Hoeven donderdag op een bijeenkomst over de toekomst van het basisonderwijs. “Afspraken die zijn gemaakt, moeten we gestand doen.” De ministerraad besloot vrijdag dat het financieringstekort niet boven de 2,9 procent mag stijgen. Dat betekent dat het kabinet ongeveer twee miljard meer moet bezuinigen dan de coalitiepartners in het regeerakkoord hebben afgesproken.
Noordhollands Dagblad, 4 maart

Ik zit nu in de eerste klas van het voortgezet onderwijs, maar ik herinner me de Cito-toets nog goed. Ik vind niet dat hij moet worden afgeschaft. De Cito-toets is een prima hulpmiddel bij de keuze naar welk type voortgezet onderwijsje je gaat. Toch denk ik dat het effect van de toets afneemt door de ‘oefenprogramma’s’, waarmee je je op de toets kunt voorbereiden. Je presteert vast beter, dat geloof ik best, maar is dat wel de bedoeling?
Chris Verweij (12) in NRC Handelsblad, 9 maart

Het kennisniveau van leerlingen in de hoogste groep van de basisschool is dit jaar vrijwel gelijk aan dat van de laatste drie jaar. De landelijke gemiddelde score van de Cito-toets was dit jaar 535,2. (..) Jongens scoren over de hele linie hoger dan meisjes. Op het onderdeel taal scoren de meisjes beter, bij rekenen de jongens.
NRC Handelsblad, 9 maart

Steeds meer jongens krijgen het stempel dyslectisch, autistisch, hyperactief, agressief of moeilijk opvoedbaar. Volgens psychologe Martine Delfos ten onrechte: “Het zijn niet de jongens die meer problemen hebben, maar het is de maatschappij, die geen geduld meer heeft voor gewoon jongensgedrag”, benadrukt zij. “Veel van dat gedrag wordt verkeerd geïnterpreteerd, met name door vrouwen. Want die kennen het niet vanuit zichzelf.”
Elsevier, 13 maart

De invoering van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is overhaast geweest en er zijn grote fouten in de structuur geslopen. Dat zeggen vier betrokkenen die een prominente rol speelden bij de invoering van het vmbo. (..) Oud-staatssecretaris Netelenbos, die de plannen heeft uitgevoerd, erkent dat het vmbo nog niet is geworden wat zij zich ervan had voorgesteld. Het voormalige mavo-onderwijs lijkt nog steeds te veel op het havo en het voorbereidend beroepsonderwijs is nog niet van het negatieve imago af.
NRC Handelsblad, 13 maart

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.