• blad nr 6
  • 20-3-2004
  • auteur T. Snel 
  • Redactioneel

 

‘ID’ers moeten te lang wachten oplossing’

ID’ers in Zaanstad die betaald worden door Amsterdam, kunnen voorlopig aan het werk blijven. Dat heeft de gemeente Zaanstad op 11 maart toegezegd tijdens een bijeenkomst van tweehonderd verontruste ID’ers.
De gemeente Amsterdam heeft eind december aangekondigd dat ze vanaf 1 april de ID’ers die buiten Amsterdam werkzaam zijn, niet meer zal betalen. Als tussenoplossing voor Zaanstad is in een eerder stadium afgesproken dat ID’ers tot 1 juli aan het werk blijven, voor de helft gefinancierd door Amsterdam, voor de andere helft door Zaanstad. De meesten hebben nog steeds geen duidelijkheid wat er met ze gaat gebeuren. “Voor slechts een kwart van de ID’ers is er een structurele oplossing”, zegt AOb-bestuurder Lenie Janssen. “Het gaat mij veel te langzaam.” De gemeenten Amsterdam en Zaanstad zouden afgelopen week weer met de schoolbesturen gaan overleggen. Een groep ID’ers heeft opgeroepen tot acties, onder andere op 25 maart. Levert dit niets op, dan komt er waarschijnlijk een staking op 1 april. De AOb steunt de acties.
Inmiddels zijn in het hele land ruim duizend ID-onderwijsbanen met behulp van de stimuleringsmaatregel van het kabinet omgezet in reguliere banen. In totaal zouden dat er 1930 kunnen worden.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.