• blad nr 6
  • 20-3-2004
  • auteur D. van 't Erve 
  • Redactioneel

 

Akkoord over levensloopregeling nog ver weg

Al twee maanden praten werkgevers en werknemers over een nieuwe levensloopregeling, maar een akkoord is bij lange na nog niet in zicht.
In het najaarsakkoord is afgesproken dat in ruil voor bevriezing van de lonen, verslechteringen van vut en prepensioen worden uitgesteld. De bedoeling is dat het kabinet samen met de Stichting van de arbeid, waarin ook de FNV zit, voor 1 april met een nieuwe regeling komt. Vice-voorzitter Kitty Roozemond heeft er een hard hoofd in. ‘We zijn natuurlijk heel geciviliseerd, gooien geen dingen naar elkaar. We komen echter geen stap verder’, merkt ze over het onderhandelingsproces op in dagblad Trouw. Volgens haar liggen de visies te ver uiteen. De FNV wil via de cao verplichte, collectieve regelingen afspreken, aangevuld met individuele spaarmogelijkheden. Een stelsel waarin ouderen en jongeren samen sparen. De federatie vreest dat een levensloopregeling waarbij werknemers slechts individueel sparen – het voorstel van werkgeversorganisatie VNO-NCW - een elitaire zaak wordt. Zorgverlof of eerder stoppen met werken, zullen onbereikbaar worden voor lager betaalden.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.