• blad nr 6
  • 20-3-2004
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Nieuw scheikundeprogramma havo en vwo

Het programma voor scheikunde in havo en vwo wordt vernieuwd. Het ministerie van Onderwijs heeft een stuurgroep aan het werk gezet. Deze gaat na de zomervakantie met twintig tot dertig scholen lesmateriaal ontwikkelen. Uitgangspunt daarvoor is de eerdere notitie Chemie tussen context en concept (te vinden op www.slo.nl/scheikunde). De bedoeling is dat het nieuwe materiaal docenten en leerlingen meer inspireert en motiveert. Bovendien moet het programma ruimte bieden om het programma actueel te houden. Als voorzitter is benoemd Gerard van Koten van de Universiteit Utrecht. Vanaf 25 maart is er een speciale website waarop leraren terecht kunnen voor informatie: www.nieuwescheikunde.nl

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.