• blad nr 6
  • 20-3-2004
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Fusie of juist splitsen

In Brabant gaan de ontwikkelingen in de bve-sector twee verschillende kanten op. Terwijl roc West-Brabant en het Baroniecollege plannen hebben voor een fusie, wil de Brabantgroep-de Rooi Pannen juist splitsen. De laatste instelling, met vestigingen in Tilburg, Eindhoven en Breda, meent dat de fusie meer nadelen dan voordelen oplevert. Samenwerking blijft wel bestaan tussen de nieuw te vormen eenheden. De keuze voor schaalverkleining is uniek: nog steeds zoeken veel roc’s elkaar op teneinde een groter geheel te vormen. Na een eventuele fusie tussen roc West-Brabant en het Baroniecollege ontstaat er een instelling met 26.000 cursisten en 2000 personeelsleden. Elkaar beconcurrerende opleidingen worden samengevoegd, er komen nieuwe voor sport, multimedia en kunst.
In Twente hebben roc Twente-plus en roc Oost-Nederland plannen voor samengaan, vooralsnog is de medezeggenschapsraad van Twente-plus tegen. In de provincie Utrecht praten roc Utrecht en roc Amerlanden met elkaar.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.