• blad nr 6
  • 20-3-2004
  • auteur D. van 't Erve 
  • Redactioneel

 

Kabinet houdt vast aan herkeuring bestaande wao’ers

Het kabinet neemt het advies van de Sociaa-economische raad over het nieuwe wao-stelsel in hoofdlijnen over. Alleen wie volledig arbeidsongeschikt is, komt straks nog in aanmerking voor een wao-uitkering. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten blijven in dienst van hun werkgever, hun inkomen wordt aangevuld. Het kabinet gaat echter nog een stapje verder door ook de huidige wao’ers volgens strengere criteria te willen herkeuren. FNV-voorzitter Lodewijk de Waal plaatst ernstige kanttekeningen bij dit besluit.

‘Ruim honderdduizend mensen zullen door de strengere keuringseisen helemaal buiten de wao vallen of er in inkomen op achteruit gaan. Deze mensen hebben vaak geen enkele band meer met hun werkgever en zullen dus moeilijk aan de bak kunnen komen’, verklaart De Waal op de website van de FNV. Hij rekent erop dat Tweede en Eerste Kamer niet akkoord zullen gaan met de strengere eisen.
Er zijn bijna een miljoen wao’ers, de kosten voor de wao bedragen ongeveer twaalf miljard euro per jaar. De verwachting is dat vanaf 2006, wanneer het nieuwe stelsel moet ingaan, de instroom van ruim 100.000 naar 25.000 mensen zal dalen. De huidige wao blijft gelden voor bestaande gevallen, maar na 1 juli worden de wao’ers wel gekeurd aan de hand van strengere eisen. Het ‘arbeidskundige deel’ van de beoordeling, waarbij wordt bekeken wat voor werk iemand nog kan verrichten, wordt aangescherpt. Wao’ers van 55 jaar of ouder worden vrijgesteld van deze herkeuring, net als wao’ers die bij de eerdere aangescherpte herkeuringsrondes al zijn ontzien. Door de wijzigingen moet het totale aantal wao’ers met een kwart dalen.
Volgens voorzitter De Waal gaat de FNV eerst ‘met een loep de kleine lettertjes van het kabinetsbesluit lezen’. De federatie overlegt komende maandag met de andere FNV-bonden over de definitieve reactie. De AOb heeft al eerder aangegeven tegen verdere aanscherping van de wao te zijn. (

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.