• blad nr 6
  • 20-3-2004
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Apeldoorn in protest tegen bezuiniging op onderwijs

Met een demonstratie en e-mails protesteert het openbaar onderwijs in Apeldoorn tegen bezuinigingen van de gemeente. Het gemeentebestuur wil de bezuinigingen van acht miljoen euro, die het rijk doorvoerde op het gemeentefonds, voor een deel verhalen op het openbaar onderwijs. Zo is het Bureau openbaar primair onderwijs aangeslagen voor een bedrag van 438.000 euro, dat in drie jaar tijd moet worden ingeleverd.

Het bureau bestaat sinds 2000 en wordt grotendeels gevormd door de mensen die voorheen bij de dienst onderwijs van de gemeente werkten. Sinds een bestuurscommissie het bestuur van de 32 openbare scholen in Apeldoorn en omstreken overnam, zijn de medewerkers naar dit aparte bureau verhuisd. Het bureau biedt ondersteuning op het gebied van huisvesting, onderhoud, ict, arbo, financiën, personeelszaken, ziekteverzuim en de salarisadministratie. Volgens directeur Otto Meulenbeek kan het bureau niet voortbestaan zonder de subsidie van de gemeente. “Wij krijgen ook wel een vergoeding van het rijk voor de bestuurskosten, maar die zijn niet toereikend. Als onze medewerkers worden ontslagen of overgeplaatst, dan moet de ondersteuning betaald worden uit de formatie van de scholen en die kunnen dat ook niet missen.”
Een andere bezuiniging van de gemeente is een halvering van de bijdrage aan de onderwijsbegeleidingsdienst Perspectief. Dat levert 570.000 euro op.
Afgelopen woensdag protesteerden personeel, ouders en leerlingen tegen de bezuinigingen. De gemeenteraad moet nog een beslissing nemen over de voorstellen. Volgens Meulenbeek ligt er van het bestuur openbaar onderwijs wel een voorstel om zich verder los te maken van de gemeente. “Wij worden dan een stichting. Maar de gemeente zou wel een soort bruidsschat moeten meegeven om die verzelfstandiging mogelijk te maken. Een eenmalig bedrag van 3,5 tot 5,5 miljoen euro, waar trouwens de wet in voorziet. Dan kan het openbaar onderwijs vanaf 2010 op een gelijkwaardig niveau en met dezelfde rijkssubsidie als het bijzonder onderwijs opereren.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.