• blad nr 6
  • 20-3-2004
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Uitslag peiling

Kleine klassen favoriet voor achterstandsbestrijding

Voor meer dan de helft van de bezoekers van de AOb-website was het een uitgemaakte zaak: kleine klassen helpen het beste om leerlingen met achterstanden op een hoger plan te tillen. Voorschoolse educatie is een tweede. Aparte schakelklassen of een overgangsperiode tussen basisschool en voortgezet onderwijs hebben weinig aanhang, zo bleek uit de peiling, waaraan 287 mensen meededen.

Wat is een goede aanpak in het achterstandsbeleid?

Voorschoolse educatie 20%
Kleine klassen in het basisonderwijs 58%
Schakelklassen voor het wegwerken van taalachterstand 11%
Kop/voetklassen bij de overgang van po naar vo 11%

Nieuwe peiling

In de Tweede Kamer werd tijdens de hoorzittingen over agressie een pleidooi gehouden om het vso-lom (voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden) opnieuw in te voeren als aparte schoolsoort. Het onderbrengen van dit soort onderwijs in het vmbo beschouwen veel directeuren als een vergissing.

Vso-lom terug als aparte school?

Ja
Nee
Weet niet

Geef het onderwijsbestel vorm en surf naar www.aob.nl

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.