• blad nr 6
  • 20-3-2004
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Politiek maakte fout door vso-lom af te schaffen’

Om het voortgezet onderwijs te ontlasten van probleemleerlingen, moet het voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden weer terugkeren. Alle directeuren aanwezig bij het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over veiligheid op school waren het daarover eens.

“Heeft de politiek een fout gemaakt met het afschaffen van het vso-lom?”, luidde de deemoedige vraag van D66-Kamerlid Ursie Lambrechts. Bart Bruyns, directeur van de Lieven de Keyschool in Haarlem, kon dat alleen maar bevestigen: de politiek heeft een fout gemaakt en het vso-lom moet terug. “Maar wilt u dat het dan weer aparte scholen worden of kunnen het wellicht afdelingen van een school zijn?”, vroeg Mariëtte Hamer (PvdA) hoopvol. Nee, het liefst gewoon weer aparte scholen, dan was het ook duidelijk waar de leerling stond ingeschreven. “Zijn er directeuren met aan afwijkende mening?”, vroeg voorzitter Clemens Cornielje (VVD). Niemand stak zijn vinger op, het vso-lom moet gewoon terug, en wel nu.
De Kamer kreeg wat je noemt een ‘koekje van eigen deeg’, want niet alleen de herstructurering van het voortgezet speciaal onderwijs blijkt in de praktijk erg slecht uit te pakken, ook de bezuinigingen werden keer op keer genoemd. Vooral de regeringspartijen moesten het steeds weer horen: de bezuiniging op het achterstandsbeleid werpt haar schaduw al vooruit en gaat ten koste van de veiligheid op school.
Naar aanleiding van de moord op conrector Hans van Wieren van het Haagse Terracollege hield de Kamercommissie voor onderwijs een reeks bijeenkomsten over veiligheid op school. Naast een aantal besloten zittingen met leerlingen, docenten en organisaties, was er een openbaar rondetafelgesprek met schoolleiders, voornamelijk uit het voortgezet onderwijs.
Het steeds grotere aantal probleemjongeren in het voortgezet onderwijs betekent een overbelasting voor het vmbo. De huidige oplossing om via leerwegondersteunend onderwijs de moeilijke leerlingen extra aandacht te geven, blijkt in de praktijk geen oplossing te zijn. Deze leerlingen hebben een kleinschalige opvang nodig, maar op een enkel time-outproject na is daar nu geen voorziening meer voor.
Directeur Klooker van het Hervormd lyceum West in Amsterdam schetste de situatie dat scholen elkaar lastige leerlingen toesturen die niemand wil hebben. Bart Bruyns, die een zmok-school in Haarlem onder zijn beheer heeft, wil de moeilijke leerlingen wel hebben maar mag hen niet opnemen. Bruyns: “Het zmok heeft een te hoge drempel, daar zit de wet in de weg. Dan gaan ze naar een time-outproject, een dure voorziening van bijna twee ton per jaar voor tien leerlingen, of ze worden zonder enige kwalificatie doorgesluisd naar het roc.” Ronald Wilcke van het roc Flevoland had die nieuwe trend ook al gesignaleerd en zette er vraagtekens bij: “Er is een groot aantal jongeren dat niet terug kan na een time-outproject. En omdat het roc leer/werktrajecten heeft, komen ze bij ons. Ik vind dat goed, maar dan vraag ik ook een flexibele houding van de overheid waardoor zo’n leerling direct bekostigd kan worden, ook al arriveert hij midden in het jaar.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.