• blad nr 15
  • 7-9-2002
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Geld groepsgrootte mag naar bovenbouw

Het extra geld voor de verkleining van groepen zal ook in de bovenbouw gebruikt mogen worden. Daarvoor is een wetswijziging nodig zodat de maatregel pas in 2003 kan ingaan.

In haar afscheidsspeech veegde de voormalige staatssecretaris Karin Adelmund de vloer aan met dit besluit van minister Van der Hoeven. Als de 700 miljoen euro ook voor andere klassen gebruikt wordt, dan lijkt dat veel op water naar de zee dragen. Was het niet beter geweest een zelfde bedrag uit te trekken voor de verkleining van de klassen in de bovenbouw?
In de speciale wetgeving voor de operatie klassenverkleining staat dat basisscholen het geld alleen aan de onderbouw mogen besteden. Dat kan door kleinere klassen te maken, of door de inzet van onderwijsassistenten. Volgens de nieuwe minister zijn er echter zoveel scholen die van die restrictie af willen dat ze daarom aan de Kamer een wetswijziging gaat voorleggen. Zij baseert haar besluit ook op een onderzoek van de Universiteit van Twente. Daaruit komt naar voren dat er minder leerwinst wordt geboekt in de groepen 5 tot en met 8, zowel bij taal als bij rekenen. Maar omdat het niveau van de instromende leerlingen stijgt, is de daling nog niet te merken in de resultaten van groep 8. Die zijn op een gelijk niveau gebleven tussen 1994 en 2000. De onderzoekers waarschuwen dat als het zo doorgaat het eindniveau zal dalen. Oorzaak voor de daling van de leerwinst is volgens de leraren het grote verschil tussen de leerlingen. Onder andere door Weer samen naar school krijgen de leraren steeds meer probleemgevallen in de klas waarvoor zij onvoldoende zijn geschoold zijn. Groep 7 en 8 worden als het zwaarst beschouwd. Volgens de directeuren van de onderzochte scholen zijn er maar weinig leraren die deze groepen 'aankunnen'. Als oplossing voor de problemen staat niet de groepsverkleining boven aan het verlanglijstje. Een onderwijsassistent in de groep en het beschikbaar houden van een 'vliegende keep' zouden meer soelaas bieden.
De onderzoekers zelf geven nog als oplossing dat er meer wordt gedaan aan inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van ict-mogelijkheden.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.