• blad nr 14
  • 28-8-1999
  • auteur T. Snel 
  • Redactioneel

 

Enorme kostenverhoging door studiehuis

De Groningse onderwijswethouder Pijlman heeft berekend dat een leerling in het studiehuis voor schoolboeken gemiddeld 827 gulden kwijt is. Daar komt bij het schoolgeld van 1775 gulden, dat elke leerling verplicht is te betalen. Hij vindt deze kostenstijging onaanvaardbaar voor gezinnen met een laag middeninkomen.

ŒDe kostenstijging zou er toe kunnen leiden dat ouders hun schoolgaande kinderen zullen stimuleren een baantje te nemen. Het lijkt mij geen gunstige ontwikkeling dat jonge, leerplichtige kinderen moeten werken om hun schoolgeld of andere studiekosten te verdienen¹, schreef hij eind juli aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer. Wethouder Pijlman wil dat er een debat komt over de hoogte van studiekosten voor kinderen die onder de leerplicht vallen.
De oorzaak van de hogere kosten is de verdubbeling van het aantal vakken in het studiehuis, de leerlingen moeten dus twee keer zo veel boeken kopen. Bovendien moeten er individuele werkboeken worden aangeschaft en een rekenmachine. Gezinnen met een laag middeninkomen worden hiervan volgens Pijlman de dupe. Deze groep krijgt geen bijdrage van de overheid, de allerlaagste inkomens wel. Voor de berekening van de kosten heeft de onderwijswethouder de gegevens van zeven scholen in Groningen genomen. De kosten per school variëren tussen 475 en 1075 gulden. De gemiddelde kostenstijging op deze zeven scholen komt op 419 gulden. Vorig jaar gaven de ouders in Groningen gemiddeld 408 gulden uit, nu 827 gulden.
Werner van Katwijk, directeur van oudervereniging Ouders en COO , vindt een kostenstijging van vijftig tot honderd procent veel te hoog. ³Onderwijsvernieuwing moet niet via de portemonnee van de ouders gaan², zegt hij. Ouders en COO vindt dat de kosten voor onderwijs de afgelopen jaren sowieso teveel zijn gestegen. Uit de nota Meer voor meer over uitbreiding van de tegemoetkoming studiekosten, die het ministerie in augustus heeft gepubliceerd, wordt duidelijk dat de lesgelden de afgelopen tien jaar met zeventig procent zijn verhoogd. De overige onderwijskosten voor ouders zijn met 45 tot tachtig procent gestegen.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.