• blad nr 13
  • 29-6-2002
  • auteur D. van 't Erve 
  • Redactioneel

 

Deel hoofdbestuur benoemd

De algemene vergadering (her)koos op vrijdag 14 juni een deel van het hoofdbestuur van de Algemene Onderwijsbond. Formeel gaat de functie van de gekozen bestuurders in op 1 januari 2003, voor de duur van vier jaar.
Het hoofdbestuur bestaat uit achttien leden. En minder vanwege de beslissing om de vacature in het dagelijks bestuur die is ontstaan door het vertrek van voorzitter Jacques Tichelaar, niet op te vullen. De tien bestuursleden werden tijdens de AV automatisch benoemd, omdat er geen andere leden kandidaat waren gesteld. Grieta Konings (rayon Noord), Jan Aantjes (rayon Zuid), Marten Kircz (sector voortgezet onderwijs), Auke van Nie (sector hoger onderwijs en onderwijsverzorging), Corrie Jacobs-de Boer (postactieven) en Inge Aalberse (openbare en algemene afdelingen) werden herkozen. Het hoofdbestuur telt slechts een nieuweling: Petra Vogel (rayon Noord-West). Zij volgt Loes Bode op en zal de komende maanden worden ingewerkt.
Als dagelijks-bestuurslid zijn zowel Gerrit Stemerding als Walter Dresscher en Martin Knoop opnieuw benoemd. Over twee jaar zullen de verkiezingen voor het andere deel van het hoofdbestuur plaatsvinden.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.