• blad nr 13
  • 29-6-2002
  • auteur D. van 't Erve 
  • Dossier

 

Beginnersperikelen

Leraar P. is net afgestudeerd en krijgt een baan voor twee uur in een internationale schakelklas. Het is een tijdelijk contract van drie maanden, tot einde schooljaar 2000. Vervolgens krijgt hij bij dezelfde school een tijdelijke aanstelling voor een jaar als docent natuurkunde gedurende twintig uur per week. In april 2001 krijgt P. van de directeur te horen dat hij niet goed functioneert. Zijn beheersing van het Nederlands is beneden peil en ook zou de organisatie van de lessen niet in orde zijn. Tijdens het gesprek zou de school P. een verlengd tijdelijk dienstverband hebben aangeboden om zijn wijze van lesgeven inhoudelijk en taalkundig te verbeteren. Omdat de leerkracht alleen een vast dienstverband wil, besluit de school het contract per 1 augustus 2001 niet verder te verlengen. Samen met de juridische dienst van de AOb gaat P. hiertegen in bezwaar bij de Commissie voor de bezwaarschriften waarbij de openbare scholengemeenschap is aangesloten.
Volgens P. is zijn dienstverband ten onrechte beŽindigd. Zijn tijdelijke aanstelling moet namelijk gezien worden als een verlenging, omdat hij daarvoor ook al een contract van drie maanden had. Dit betekent dat het dienstverband twee maanden van tevoren schriftelijk moet worden opgezegd. Hij ontkent bovendien dat hem een verlengd contract is aangeboden, laat staan dat hij dat heeft afgewezen. Tijdens de hoorzitting vertelt P. dat hij al geruime tijd in Nederland is, hij heeft het vwo gevolgd, daarna de lerarenopleiding. De directie heeft hem zelfs gevraagd de natuurkundeklas van een collega over te nemen, omdat hij een 'zwaargewicht' was die die klas wel aan zou kunnen. De klas bestond uit ruim twintig leerlingen en was heel zwak. De lesbeoordeling kwam op een dag dat er een roosterwijziging was. Geen enkele leerling had hierdoor zijn boeken bij zich, reden waarom de organisatie van de les niet in orde was. Na afloop van de beoordeling vertelde de directeur dat zijn Nederlands perfect was. Een ander directielid bleek daar na de tweede beoordeling anders over te denken. Zij zou hebben gezegd dat hij de taal zo slecht beheerst dat hij het niveau van de school omlaag haalt.
Volgens de school heeft P. dit alles niet goed begrepen. Er zou alleen gezegd zijn dat het Nederlands van de leerkracht te wensen overlaat. Zijn stemvolume is niet goed, hij zou onduidelijk en binnensmonds praten en de interactie met leerlingen zou onvoldoende zijn. Op de vraag van de commissie of het Nederlands van P. nu wel voldoende is, antwoordt de school bevestigend. Ook de commissie verklaart uitdrukkelijk dat van het slechte Nederlands van P. niets is gebleken. Bovendien zijn de twee rapporten van de lesbeoordelingen zo met elkaar in tegenspraak dat dit niet als bewijs kan dienen voor het disfunctioneren van de docent. De tijd tussen de twee beoordelingen - een maand - vindt de commissie ook wat kort, een beginnend docent moet de tijd krijgen om te wennen. De school heeft niet aannemelijk gemaakt dat ze P. een verlengd contract heeft aangeboden dat door de docent is afgewezen.
Toch is dit alles niet de belangrijkste reden waarom de commissie het bezwaar van P. gegrond acht. Het tweede contract is volgens de commissie inderdaad een verlenging van het eerste. De school had hem daarom twee maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte moeten stellen dat het contract wordt beŽindigd. Nu dat niet is gebeurd, loopt volgens de commissie het contract gewoon door en moet de school een nieuw besluit nemen. Inmiddels heeft de docent het misgelopen salaris met terugwerkende kracht gekregen en is hij vast in dienst, maar op een andere locatie.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.