• blad nr 13
  • 29-6-2002
  • auteur T. Snel 
  • Redactioneel

 

Ziekteverzuim daalt nog steeds

Het ziekteverzuim onder onderwijzend personeel in primair en voortgezet onderwijs is nog steeds dalende. Het wordt toegeschreven aan de extra begeleiding die scholen met een hoog ziekteverzuim krijgen. Tweederde van de zieke werknemers reïntegreert hierdoor. Dit blijkt uit de rapportage van het Vervangingsfonds over het eerste kwartaal van 2002. Scholen hebben duidelijk behoefte aan de begeleiding door de regioadviseur, zo blijkt uit de verzoeken om ondersteuning. De capaciteit die wordt ingezet om scholen met een hoog ziekteverzuim te begeleiden met het opzetten en implementeren van arbo- en verzuimbeleid is aanzienlijk meer dan werd voorzien. Destijds is gepland dat een traject zes maanden duurt, wat in de praktijk regelmatig onvoldoende blijkt te zijn. Bij het verzuim gaat het in vijf procent van de gevallen om lichamelijke klachten en voor 95 procent om psychische klachten. De psychische klachten zijn ontstaan door hoge werkdruk, veranderingen in het onderwijs, functionele problematiek en relationele problemen met collega's en ouders van de leerlingen. Zeven procent van de psychische klachten is ontstaan door een conflict in verband met een verstoorde arbeidsrelatie.
In het basisonderwijs is het ziekteverzuim onder onderwijsgevend personeel ruim acht procent, in het voortgezet onderwijs bijna acht procent, in het speciaal onderwijs een kleine tien procent. Opmerkelijk is dat het ziekteverzuim onder onderwijsondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs stijgt. Het Vervangingsfonds is aan het inventariseren waardoor dit komt. In het primair onderwijs daalt het verzuim onder oop'ers wel.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.