• blad nr 13
  • 29-6-2002
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Cao-overleg landelijke verzorgingsinstelling loopt vast

Het overleg tussen vakbonden en de werkgeversvereniging WVOI over een nieuwe cao voor personeel van de landelijke verzorgingsinstellingen stokt. De werkgevers bieden slechts drie procent verhoging, terwijl de eis van de AOb vier procent is. Bovendien wilden de werkgevers 273 euro ineens uitkeren als het op afzonderlijke instellingen zoals APS en KPC niet zou lukken om voor 1 juli 2003 tot een akkoord over de 'resultaatsdeling' (een soort eindejaarsuitkering) te komen. Al die voorstellen wijst de AOb van de hand. Een tussenvoorstel om een cao voor een half jaar af te sluiten met een loonsverhoging van 1,5 procent, is ook te mager. De AOb wil bij zo'n korte cao tenminste 1,75 procent en een uitkering van 273 euro in december. In september overlegt de AOb met de leden in de verzorgingsinstellingen over het afwijzen van de voorstellen en eventuele acties. Wie voor die tijd wil reageren kan dat doen via het e-mailadres: beleid@aob.nl.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.