• blad nr 13
  • 29-6-2002
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Openbaar voortgezet onderwijs traag met cao's

Ongeveer driekwart van de scholen in het voortgezet onderwijs heeft nu een eigen cao. De onderhandelingen met de laatste groep, verlopen echter moeizamer dan gedacht. "Vooral de opstelling van het openbaar onderwijs is teleurstellend", zegt AOb-bestuurder Martin Knoop.

Het tempo van de werkgevers in het openbaar voortgezet onderwijs ligt volgens Knoop laag. "Pas nu alle andere scholen een cao hebben, melden zij zich aan. Wat ons betreft maken zij een keuze uit de cao's die er tot nu toe zijn afgesloten, of modellen die daar erg op lijken. En ding staat daarbij voor ons voorop. De lestaak moet omlaag naar 25 uur. Na de zomer zullen wij dan per bestuur de onderhandelingen afronden en de leden raadplegen. Maar wij vinden het wel jammer dat het openbaar onderwijs zoveel vertraging oploopt, zeker als je kijkt wat voor problemen er in de steden zijn. Alleen in Den Haag zijn we nu in gesprek en dat gaat de goede kant op."
Bij de ongeveer vijftig schoolbesturen in het katholiek onderwijs die nog geen cao hebben afgesloten, tekent zich een tweedeling af. Een deel sluit zich aan bij varianten op het Limburgse model. Een groep van ruim tien wil het model van de Besturenraad overnemen; een cao die de AOb heeft afgewezen. "Dat zullen wij dus ook niet accepteren", maakt Knoop duidelijk. "Wij zullen met die schoolbesturen moeten onderhandelen om ze alsnog op andere ideen te brengen."
Volgens Knoop wordt steeds duidelijker dat de AOb terecht de Besturenraad-cao heeft afgewezen. "Op basis van het akkoord zijn er scholen waar mensen meer dan dertig lesuren per week krijgen in 35-minuten-roosters. En daarbovenop nog vele extra taken. Kortom, er zijn in de BPCO/VBS-cao veel te vage afspraken gemaakt die leiden tot slechte arbeidsomstandigheden. We vinden het ook nog steeds jammer dat er geen actie mogelijk bleek in het protestants-christelijk onderwijs."
Toch blijft de AOb, ondanks het feit dat de cao is afgewezen, actief om de arbeidsvoorwaarden voor de leden in pc- en algemeen bijzondere scholen te verbeteren. Met de AOb-afdeling Scholing wordt bekeken of er voor mr'en van BPCO- en VBS-scholen een programma kan worden opgezet, zodat de mr greep kan krijgen op een goede invoering van de cao. De leden op deze scholen krijgen daar nog een brief over.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.