• blad nr 13
  • 29-6-2002
  • auteur . Overige 
  • Boekenkraam

 

Boekenkraam

Filosoferen
Het boek Jong en wijs is een verzameling van gesprekken met kinderen uit groep 8 en de brugklas. De kinderen hielden zich bezig met een aantal kernproblemen in de filosofie. Werkelijkheid, lichaam en geest, eerlijkheid en toeval komen aan bod. Door uitwisseling van gedachten krijgen de onderwerpen diepte. Kinderen komen er pratenderwijs achter dat over veel onderwerpen geen universele werkelijkheid bestaat. Bij elk gesprek is er wel iemand die verontwaardigd uitroept: "Nee man, hoe kun je dat nou weten?"
Jong en wijs is verschenen bij uitgeverij Piramide, telefoon (020)5249800 en kost € 9,95 (ISBN 9024540585)

Zorgenkinderen
Als ouders ernstige problemen met opvoeden hebben, kan Zorgenkinderen een steun bieden bij het zoeken van oplossingen. Het boek is geschreven door Juliaan van Acker, hij was hoogleraar gedrags- en opvoedingsproblemen aan de KUN. Momenteel is hij werkzaam als therapeut voor ouders met opvoedingsproblemen. In Zorgenkinderen staan veel praktijkvoorbeelden, aan de hand daarvan laat Van Acker zien wat aan de problemen gedaan kan worden.
Zorgenkinderen is verschenen bij Ambo Anthos uitgevers, telefoon (020)5245411 het boek kost € 22,64 (ISBN 902631714 X)

Boeken maken
Kinderen leren het best als ze meedoen aan betekenisvolle sociaal-culturele activiteiten volgens de auteurs. Boeken maken is een activiteit waarbij kinderen sociale vaardigheden opdoen en zich ook persoonlijk ontwikkelen. In Boeken maken in de klas staan een aantal praktijkvoorbeelden; met foto's en verhalen wordt uitgelegd hoe je te werk zou kunnen gaan met je eigen boek. Kinderen vinden het samenstellen van een boek over het algemeen een leuke activiteit. Veel verschillende vakken komen samen tijdens dit project. Leerkrachten leren ook hoe ze een groepsproject moeten begeleiden. Boeken maken is een uitgave van Uitgeverij Van Gorcum in Assen, telefoon (0592)379555. Het boek kost € 21,00 (ISBN 9023236505)

Intervisie
Jeroen Hendrikse houdt zich bezig met activiteiten op gebied van training, opleiding en intervisie. Over het laatste onderwerp heeft hij een boek geschreven: Werkboek Intervisie als aanvulling op het eerder verschenen Intervisie bij werkproblemen. Het werkboek is bestemd voor een ieder die aan intervisie doet of wil doen en geeft suggesties om eigen ideen verder vorm te geven. In het boek staan voorbeelden van tot op de minuut uitgewerkte intervisiesessies. Werkboek intervisie is uitgebracht door uitgeverij Nelissen, telefoon (035)5412386. Het boek kost € 16,90 (ISBN 9024414970)

Reflectie
Zowel Leren van lesgeven als Docenten leren reflecteren gaat over het kijken naar jezelf voor de klas om daarvan te leren. Leren van lesgeven is bedoeld voor leraren in opleiding en beginnende leraren. Hoe je iets kan opsteken van je doen en laten staat in dit boekje uitgebreid beschreven. Het biedt concrete suggesties en oefenmateriaal, kan individueel worden gebruikt, maar ook in samenwerking met medestudenten.
Docenten leren reflecteren biedt materiaal om optimaal te leren van de ervaringen voor de klas; systematische reflectie staat centraal. Het boek is vooral bedoeld voor begeleiders van beginnende docenten.
Beide boeken worden uitgegeven door Uitgeverij Nelissen, telefoon (035)5412386. Leren van lesgeven kost € 9,50 (ISBN 9024416213) en Docenten leren reflecteren kost € 15,20 (ISBN 9024416078)

Ethiek
Moet ik die jongen nu streng straffen of is overleg in de groep beter? Kan ik ouders openlijk confronteren met de slechte resultaten van hun kind? Op school en tijdens de lerarenopleiding krijgen studenten en docenten nogal eens te maken met morele dilemma's. Een waardevolle leraar biedt een basis waarop op systematische wijze over dilemma's gepraat kan worden, om zo tot een beslissing te komen. Aan de orde komen bijvoorbeeld de zwijgplicht, het omgaan met culturele verschillen en levensbeschouwelijke waarden en solidariteit met collega's. Een waardevolle leraar is uitgegeven door HB-uitgevers, telefoon (035)5430878 en kost € 19,50. (ISBN 9055743186)

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.