• blad nr 13
  • 29-6-2002
  • auteur D. Hollander 
  • Redactioneel

 

Gemeente Den Haag wil vijf adv-dagen verplicht opleggen

De gemeente Den Haag wil vijf adv-dagen verplicht opleggen aan het personeel van de openbare scholen voor basis- en speciaal onderwijs. "Typisch weer zo'n actie van wethouder Pierre Heijnen", luidt de afkeurende reactie van Hans Patist, rayonbestuurder van de AOb.

De gemeente Den Haag wil iets doen tegen het onverwacht naar huis sturen van leerlingen in basis- en speciaal onderwijs. Daartoe kwam de wethouder van onderwijs, Pierre Heijnen, met de experimentele maatregel om voor het cursusjaar 2002/2003 vijf adv-dagen collectief op te leggen. Het gaat om maandag 28 en dinsdag 29 april en om drie hindoeïstische en islamitische feestdagen: Diwali, Offerfeest en Suikerfeest.
Dat schoot sommige leerkrachten in het verkeerde keelgat. AOb-rayonbestuuder Hans Patist verwoordt de bezwaren. "Allereerst geldt voor ons de afspraak dat over de opname van de adv-dagen met de individuele werknemer overleg moet worden gevoerd. Dat is bij deze maatregel van de wethouder tot nu toe nog niet gebeurd. Kijk, met de verlenging van de meivakantie (28 en 29 april) hebben we weinig moeite, want die geldt voor alle personeelsleden. Maar bij die andere drie dagen ligt het anders. Allochtone leerkrachten hebben al recht op buitengewoon verlof op een of meer van die feestdagen. Voor autochtone leerkrachten geldt dat niet. Die zijn die drie dagen gewoon kwijt. Ik vind dat zo'n maatregel leidt tot ongelijkheid tussen werknemers."
Patist ziet nog meer beren op de weg. Want hoe wordt geregeld dat een school wel aan haar 1010 klokuren komt? Worden er dan drie vakantiedagen geschrapt? Bovendien is er niet nagedacht over de effecten van de maatregel voor fulltimers en parttimers. Het zou kunnen dat de parttimer belast gaat worden met meer lesgevende taken. En wat gaat er gebeuren met de fulltimer die juist besloten had zijn adv-dagen uit te laten betalen? Kortom, een onwijze beslissing van de wethouder van Den Haag, verklaart Patist. Er is niet overlegd, er is niet nagedacht, er is alleen maar weer eens een maatregel uitgevaardigd.
De rayonbestuurder heeft over de kwestie een brief gestuurd aan de wethouder. Hij verwacht dat nog voor de start van de zomervakantie de zaak gladgestreken moet zijn.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.