• blad nr 13
  • 29-6-2002
  • auteur . Overige 
  • Column

 

Van de Camp

Dit is mijn laatste column voor Het Onderwijsblad.
Het wordt tijd om het schrijven van de maandelijkse column aan andere fractiegenoten over te dragen. De nieuwe Tweede-Kamerfractie van het CDA telt veel nieuwe leden en gelukkig ook veel nieuwe onderwijswoordvoerders. Dat is wel eens anders geweest!
Sinds 1994 heb ik meer dan regelmatig een bijdrage mogen leveren. In dat voor het CDA dramatische jaar verliet Ad Lansink, de toenmalige CDA-columnist, de Tweede Kamer en heb ik in het najaar voor het eerst de pen ter hand genomen.
Letterlijk wel te verstaan, want ik kan mij nog herinneren dat ik mijn eerste columns met de hand schreef, de ruwe tekst op de fiets naar de Tweede Kamer bracht, die tekst werd daar dan uitgetikt en gefaxt.
Al spoedig (1995) kon ik thuis 'tekstverwerken' maar beschikte ik nog niet over een faxapparaat. Gelukkig was mijn buurvrouw Josée Leinarts destijds secretaris van een Haagse winkeliersvereniging bij mij om de hoek en daar kon ik dan maandagochtend faxen! Toen me ook dat te omslachtig werd, heb ik zelf maar een fax gekocht maar die dingen raakten ook al weer snel uit de mode. Dank zij de dienst automatisering van de Tweede Kamer kunnen wij nu thuis mailen en de laatste twee jaar gaat de column in enkele seconden naar de redactie in Utrecht.
Waarom dit soort onzinnige details zie ik u denken? Nu, je kan alleen al aan de column van Het Onderwijsblad zien wat er de afgelopen acht jaar in Nederland aan technologische veranderingen is opgetreden. Wanneer begonnen wij aan het project 'computers in het basisonderwijs'? En wanneer is het vak informatiekunde weer afgeschaft?
Het kan aan mij liggen, maar de columns in Het Onderwijsblad worden goed gelezen. Op de meest opmerkelijke momenten (in China, of bij het motorrijden) werd ik door de meest vreemde mensen ('ik las het blad bij mijn broer die onderwijzer is') aangesproken op mijn columns. Vaak in positieve zin, zelden echt negatief.
Opvallend is ook dat Het Onderwijsblad een lage omloopsnelheid heeft. Dat klinkt wellicht negatief, maar maanden later werd ik nog aangesproken op de inhoud van 'oudere' columns.
Maar ook de politieke collega's hielden je scherp in de gaten: Karin Adelmund, Clemens Cornielje en Ursie Lambrechts; je kon echt niet zo maar van alles schrijven, want je werd er ook in de Kamer op aangesproken. Vrijheid van de columnist is mooi, maar het moest niet te gek worden!
Nu is het dan voorbij. Het kleine beetje stress van de zondagavond of de maandagmorgen zal ik niet echt missen, maar ik raak wel een van mijn spreekbuizen kwijt! En dat is voor een ambitieus Tweede-Kamerlid altijd minder gewenst.
Ik wens mijn opvolger heel veel succes en het ga u allen goed, ook onder een komend centrumrechts kabinet!

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.