• blad nr 13
  • 29-6-2002
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Succes 'rugzakje' hangt af van maatregelen

Als er goede maatregelen worden getroffen, kan een gehandicapt kind op een gewone basisschool meedraaien. Dit blijkt uit het onderzoek 'Een wankel evenwicht, de integratie van kinderen met een verstandelijke handicap in het reguliere basisonderwijs' van Nanda Poulisse, werkzaam aan het ITS in Nijmegen.
Het aantal kinderen met een verstandelijke handicap dat deelneemt aan het regulier basisonderwijs, is de laatste jaren flink toegenomen. Van tien à twintig kinderen in 1985 naar ongeveer 670 in 2001. Naar verhouding gaat het om veel kinderen met het downsyndroom.
Vier factoren zijn van groot belang voor het slagen van de integratie. Een leerling moet zich prettig voelen op school, de leerkracht moet positief staan tegenover integratie en in staat zijn om adaptief onderwijs te geven. En voorts moet ook de schoolleiding achter de pogingen tot integratie staan.
Als scholen beschikken over een handelingsplan, speciale materialen en in staat zijn tot individuele begeleiding, is de kans op succesvolle integratie groot. In het onderzoek stellen de leerkrachten nog een paar voorwaarden waaraan het kind moet voldoen: het gedrag moet goed zijn, het kind moet zindelijk zijn en het moet de mogelijkheid tot ontwikkeling in zich hebben.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.