• blad nr 13
  • 29-6-2002
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Leraren zien het liefst CDA'er op Onderwijs

AOb-leden zijn zeer pessimistisch over de nieuwe coalitie van CDA/LPF/VVD. Of het nu gaat om het algemene beleid of het onderwijsbeleid, bijna driekwart van de leraren en het ondersteunend personeel zegt weinig of geen vertrouwen te hebben in het nieuwe kabinet. Maar omdat deze coalitie er nu eenmaal is, gaat de voorkeur van het AOb-panel met 59 procent uit naar een CDA'er als minister van Onderwijs. De VVD scoort 34 procent en een LPF-minister wordt door het panel niet gepruimd: slechts zeven procent vindt dat een goed idee.
Zonder meer een opvallende keuze, want van het AOb-panel stemde op 15 mei maar twaalf procent voor de christen-democraten. Blijkbaar is na vier jaar Hermans het geduld met de VVD op, lusten de leraren geen LPF'er en wordt het CDA als 'veilige keuze' ervaren.
Het panel werd gevraagd om opnieuw te stemmen: bij de peiling in februari was Pim Fortuyn nog lijstrekker van Leefbaar Nederland. De verschuivingen sindsdien zijn opmerklijk. In het onderwijs blijft de PvdA de grootste partij, maar is tegelijkertijd de grootste verliezer. De sociaal-democraten daalden van 34 naar 29 procent. De grote winnaar in het AOb-panel was niet de LPF, onder leraren en oop'ers kwam Fortuyn van niets op een schamele twee procent. Opvallend minder dan de vijf procent die Leefbaar Nederland in februari bij het panel noteerde. De grootste klapper was voor de SP, die van zes (in 1998) naar vijftien procent gaat. Het CDA profiteerde net als in de rest van Nederland van de verwarring en steeg van vijf naar twaalf procent.

Stemgedrag AOb'ers

1998 feb 2002 mei 2002

PvdA 40 34 29
VVD 10 8 7
CDA 5 7 12
D66 17 9 11
GroenLinks 20 19 21
SP 6 16 15
ChristenUnie 1 0 0
Leefbaar Nederland - 5 0
Lijst Pim Fortuyn - - 2
Anders 1 1 2

Als het gaat om de hoofdonderwerpen in het onderwijsbeleid, reageert het onderwijs verdeeld. Schaalverkleining is volgens 65 procent van de werkenden in het basisonderwijs onnodig. Daarentegen zegt 64 procent van de mensen in het voortgezet onderwijs dat schaalverkleining wel wenselijk is. In de bve-sector ligt dat nog hoger en wil 67 procent kleinere eenheden. Deelname van ouders aan het schoolbestuur in het openbaar onderwijs - een item van het CDA - wordt door een ruime meerderheid van 61 procent gesteund. Het makkelijker maken van het stichten van scholen wordt op alle schooltypen massaal afgekeurd: tweederde is tegen. Meer concurrentie vindt men blijkbaar ongewenst en inefficiënt. Een open deur was de vraag over minder bureaucratie in het onderwijs. Als de nieuwe coalitie dat kan regelen, is 89 procent daar zonder meer voor.


De tweede AOb-panelenquête werd begin juni gehouden onder de ruim 800 leden, die een doorsnee vormen van het ledenbestand. In verband met de deadline van Het Onderwijsblad, werden bij een stand van 417 de eerste resultaten van de vragen over politiek en achterstandsbeleid uit het bestand gelicht. Uitvoering van het panel is in handen Huub Braam en Nico van Kessel van het onderzoeksinstituut ITS van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het panel zal in de toekomst regelmatig worden gebruikt om meningen en wensen van AOb-leden te peilen. Aanmelden is altijd mogelijk via www.aobpanel.nl. Na de zomer komt Het Onderwijsblad terug op andere onderwerpen uit de tweede panelenquête.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.