• blad nr 13
  • 29-6-2002
  • auteur R. Sikkes 
  • Commentaar

 

De lokalo's

Iedere keer lijkt het of een zwarte school 'als vanzelf' ontstaat, is het gevoel van veel gemeentebestuurders. Onzin. Het is wel zo'n beetje bekend hoe een school 'omvalt' en van gemengd naar zwart kleurt. Dat heeft te maken met de samenstelling van de buurt, het huisvestingsbeleid, de hoeveelheid scholen, de zuilen, de aanwezigheid van oalt-leerkrachten voor een bepaalde taal.
Je zou dus verwachten dat verstandige gemeenten een soort risico-analyse maken van de leerling-stromen en daar op proberen te sturen, zodat de integratie optimaal verloopt. Het lijkt er niet op. De groei van het aantal zwarte scholen zet gestaag door, ook in de middelgrote gemeenten.
Zappend van stad naar stad zien we dat steeds weer dezelfde discussies worden gevoerd: spreiding, bewustwording, wachtlijstenbeleid. Zelden horen we iets over een gecoördineerde aanpak van volkshuisvestingsbeleid èn huisvestingsbeleid van scholen. De aanpak, regie of interventiekracht van veel gemeenten stelt wat dat betreft behoorlijk teleur.
Toch zal er sprake moeten zijn van een lokale aanpak. Want wat in Tiel werkt - spreiding - is in de Bijlmer kansloos. Wat in Amersfoort moeizaam begint - bewustere schoolkeuze - is in andere plaatsen een gepasseerd station. Geen enkele gemeente heeft oog voor groepen witte ouders die, als er behoorlijke afspraken vallen te maken, best gezamenlijk voor een zwarte school zouden willen kiezen.
Maar ook al doen de gemeenten het niet zo best, een centrale regie is zeker nodig om in een stad of regio tot afspraken te komen. Wat dat betreft is het opmerkelijk dat de nieuwe coalitie zonder dralen afkoerst op het overhevelen van het huisvestingsbeleid van de scholen van de gemeenten naar de schoolbesturen. En wellicht volgen de andere gemeentelijke onderwijstaken wel later. Waarmee de gemeenten eigenlijk iedere greep op lokaal beleid verliezen.
Het is een oud CDA-stokpaardje - geef de macht aan de besturen - maar informateur Donner verweet de confessionele schoolbesturen vorig jaar in een rapport voor de besturenorganisaties gebrek aan visie en initiatief. Dus daar moeten we ook niet alle heil van verwachten.
Niet dat niet te denken valt over meer zeggenschap voor besturen over het totaal van hun budget. Maar alleen als er op een of andere manier tegelijkertijd wordt gezorgd voor een krachtig lokaal onderwijsbeleid. Door de gemeenten, door een samenwerkingsorgaan van scholen. In het voortgezet onderwijs komen bijvoorbeeld al veel regionale schoolbesturen over meerdere zuilen tot stand, omdat men de kracht van samenwerking en afstemming ziet.
De nieuwe politici zouden toch geen dogma's over het land uitstorten, maar kijken wat er leeft in het land? Misschien een tip voor LPF-voorman Herben: loop niet slaafs achter het CDA aan, maar kijk wat er plaatselijk leeft. De LPF komt toch ook voort uit de lokalo's van de Leefbaarpartijen en de opmars van Pim Fortuyn begon pas echt na de vliegende start van Leefbaar Rotterdam. Dus zorg voor een stevige lokale regie in het onderwijsbeleid.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.