• blad nr 13
  • 29-6-2002
  • auteur R. Sikkes 
  • Commentaar

 

De nieuwe roergangers

In de achterkamertjes van Het Binnenhof wordt hard gewerkt aan een nieuwe koers. Wat wij meepikken van de discussies klinkt als een mix van oud beleid en een flinke draai in het onderwijsbeleid. Waar gaat het om? Het afschaffen van oalt, het op de helling zetten van de gewichtenregeling, investeren in voorschoolse educatie. Het promoten van de beroepskolom vmbo-mbo-hbo. Geen basisvorming meer, maar apart vmbo, mavo en studiehuis, elk in 'eenheden' van zo'n 500 leerlingen. Lesgeld en boekengeld afschaffen. Scherpere selectie op alle niveaus. Wie denkt dat de nieuwe coalitie minder zal ingrijpen in de vormgeving van het onderwijs, komt echt bedrogen uit.
Het rijtje kent plussen, minnen en zaken waar je nog eens goed over moet nadenken. Maar één ding ontbreekt tot nu toe echt in het gefluister over de nieuwe koers: een structurele aanpak van het lerarentekort en een meerjarenperspectief voor de sector met een stevige financiële plus om de concurrentie met andere beroepen aan te gaan. En daar zal het 'strategisch document' van de nieuwe roergangers toch op worden beoordeeld.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.