• blad nr 10
  • 1-12-2023
  • auteur K. Hagen 
  • Informatie en advies

 

Vragen staat de mr niet meer vrij

Tekst Karen Hagen en Miro Lucassen.

De schoolleiding moet sinds kort ‘alle inlichtingen’ die een mr nodig heeft om zijn taak goed te vervullen, uit zichzelf verstrekken. Dat moet de medezeggenschap versterken. Er zit een addertje onder het gras.

Het klinkt als een fijne verbetering: bij elk voorstel aan de mr moet het bevoegd gezag voortaan wijzen op de bijbehorende bevoegdheid. Instemmingsrecht, adviesrecht of heel soms gewoon ter informatie. Dat is het pluspunt van de in augustus gewijzigde tekst van artikel 8 van de Wet medezeggenschap op scholen.
Helaas zit er een addertje onder het gras, signaleert AOb-expert medezeggenschap Marcel Koning. Ook de passage over het informatierecht van de mr is aangepast. Eerst stond daar:
‘De medezeggenschapsraad ontvangt van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de invulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.’
Tegenwoordig is dat:
‘Het bevoegd gezag verstrekt de medezeggenschapsraad, ongevraagd, tijdig alle inlichtingen die de medezeggenschapsraad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig kan hebben.’
Het verschil: de nieuwe tekst geeft de mr geen handvat om zelf informatie te vragen. Ook al krijgt het bevoegd gezag de verplichting ‘alle’ inlichtingen te verstrekken, daartegenover hoort het recht van de mr om zelf naar zaken te vragen. Dat is ook zo geregeld in het wetenschappelijk onderwijs, waarop de wijziging is gebaseerd. In die wettekst staat het recht om te vragen nog wel.
Is dit verschil een probleem? Koning: “Dat moet nog blijken. Gelukkig staat er een hele opsomming van onderwerpen in de wetgeving waar de mr recht heeft op specifieke informatie. Maar je kunt niet alles precies vooraf regelen, daarom is het belangrijk dat de mr ook inlichtingen kan vragen. Natuurlijk zal dat op de meeste scholen geen probleem zijn, want goede medezeggenschap is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.” Desondanks: iets om in de gaten te houden.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.