• blad nr 10
  • 1-12-2023
  • auteur K. Hagen 
  • Informatie en advies

 

Mag mijn werkgever de pauzetijden aanpassen?

Tekst Karen Hagen en Miro Lucassen.

Een schooldirecteur die midden in het jaar besluit om de pauze naar achter te schuiven omdat er meer toezicht nodig is op het schoolplein. Mag dat zomaar?

De pauze in het primair onderwijs; de AOb krijgt er regelmatig vragen over binnen. Kan een directeur de pauzetijd midden in het schooljaar aanpassen? AOb-medewerker Informatie en Advies Jelte Klerk: “Het antwoord daarop is: nee. Een directeur kan niet eenzijdig bepalen dat de pauzetijden veranderen.”
Allereerst moet zo’n besluit langs de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad, legt Klerk uit. Het raakt immers het personeel. “De mr heeft op zo’n besluit instemmingsrecht, dit gaat verder dan het adviesrecht. Zoiets kan daarom nooit plotseling besloten worden. Dit is overigens bij alle werkgevers zo, ook buiten het onderwijs.”
Daarnaast kent het primair onderwijs het werkverdelingsplan. In dit plan verdeelt het team het werk per schooljaar. Klerk wijst erop dat het werkverdelingsplan ook weer langs de mr gaat en dat het vooral iets is wat je als team samen bespreekt en vaststelt. “Dus als het team een pauze om 14.00 uur ziet zitten, mag de pauze wel op die tijd beginnen.”

Opschuiven
De juridische medewerkers zagen de afgelopen tijd meer vragen over de pauze binnenkomen. Ook in de enquête over autonomie van het Onderwijsblad, gaven meerdere onderwijsmedewerkers aan dat het soms knelt met de pauze. ‘Het wisselen van pauzes zonder overleg’, schreef een werknemer als recent voorbeeld waarin ze onvoldoende vrijheid ervoer.
Steeds vaker proberen schoolbestuurders de pauze richting 14.00 uur te schuiven. Bezorgde leden aan de telefoon vragen zich af: mag dat, want veel collega’s vinden dat te laat. Het heeft te maken met een cao-wijziging in 2019. “Bij de invoering van het werkverdelingsplan is de verplichting dat een pauze tussen 10.00 en 14.00 uur moet vallen uit de cao gehaald”, zegt cao-onderhandelaar Anton Bodegraven. “Het is niet passend om dit vast te leggen als je met het werkverdelingsplan zegt dat teams zélf op schoolniveau afspraken mogen maken.”
De pauze pas om 14.00 uur laten ingaan, mag dus wel sinds die cao-wijziging. Klerk: “Alleen er is een maar; het team moet het ermee eens zijn en het moet staan in het werkverdelingsplan. Ook de mr moet ermee instemmen.” Voor de cao-onderhandelaars is de pauze een aandachtspunt. Bodegraven wijst naar het laatste akkoord. Daarin is opgenomen dat de bonden en werkgeversorganisaties scholen gaan helpen. Ze willen goede voorbeelden uit het werkveld delen zodat duidelijker is welke keuzes teams hebben als zij overleggen over hun pauzetijden in het werkverdelingsplan. Bodegraven: “Dit zetten we binnenkort in gang.”

Zie ook het artikel ‘Voor wiens rekening komen lullige taakjes?’ elders in dit nummer.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.