• blad nr 10
  • 1-12-2023
  • auteur T. van Gelder 
  • Column

 

Stille reserve

Er zijn in Nederland tienduizenden bevoegde leraren die niet voor de klas staan. Dat noemen we de stille reserve. Als al die reservisten worden ingezet, is het lerarentekort in n keer opgelost.
Maar die bevoegden hebben het onderwijs niet voor niets verlaten. Ze hebben een pauze genomen, omdat ze zelf een gezin hebben, arbeidsongeschikt zijn geraakt, na een burn-out verplicht naar een andere sector zijn overgestapt of heel ander werk zijn gaan doen.
Het onderwijs lekt leraren. En de stille reserve groeit gestaag door. In 2017 waren het er 83 duizend, maar misschien zijn we nu al door de 100 duizend grens heen? Hoog tijd voor nieuw onderzoek.
Een onderwijsbevoegdheid is voor het leven. Zon 37 procent van de stille reserve geeft in een uitvraag van de betrokken leerkracht Jan-Willem Duin (stillereserve.nl) aan weer terug te willen keren in het onderwijs. Maar dan moeten de omstandigheden wel beter zijn. Leraren met een gezin willen meer ruimte om werk en priv te combineren. Beter werkgeverschap, meer regelmogelijkheden, meer maatwerk.
En op de tien reservisten in het primair onderwijs zit in de ww. Zij noemen kleinere klassen, minder administratie en het verlagen van de werkdruk als voorwaarde voor re-integratie. Zij zien zichzelf wel als invalkracht terugkeren voor de klas. Ook zouden wwers graag meer hulp bij het solliciteren willen krijgen.
Dat zou toch mogelijk moeten zijn? Als we 37 procent van de reservisten kunnen verleiden om terug het onderwijs in te gaan, dan is dat zr de moeite waard. We moeten alles op alles zetten om het lerarentekort terug te dringen. En ervoor zorgen dat in 2030 elke leerling een bevoegde leraar heeft.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.