• blad nr 10
  • 1-12-2023
  • auteur . Overige 
  • Opinie

 

Stop met de planner, geef leerling weer huiswerk

Tekst Maryse Meijer.

Docent Maryse Meijer vraagt zich af of scholieren wel zo gebaat zijn bij huiswerk maken via planners. De motivatie holt achteruit, het werkritme is bedroevend, net als de resultaten.

In 1998 werd het studiehuis in de bovenbouw van havo en vwo ingevoerd. De leerlingen moesten zelfstandiger leren werken, zodat de doorstroom naar het hbo en wetenschappelijk onderwijs makkelijker zou verlopen. Om dit te bewerkstelligen werden de planners bedacht. Tegenwoordig werken we hier nog steeds mee, sterker nog, het is zelfs doorgevoerd naar de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Leerlingen moeten namelijk zelf leren plannen en meer verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen leerproces.
Huiswerk opgeven doen wij, de docenten, dan ook niet meer, in plaats daarvan krijgen de leerlingen een planner aan het begin van de periode met daarin al het werk voor die hele periode.
De meeste scholen zetten deze planners in een elektronische leeromgeving. De leerlingen moeten meerdere malen ‘klikken’ om bij deze planners te komen, de week opzoeken en het werk doen wat er voor die week opgegeven staat. Als ze geluk hebben zijn de planners op een school uniform en is het relatief makkelijk te zien wat er gedaan moet worden. Desalniettemin kost het de leerling veel tijd om door al de planners heen te gaan om uit te vinden wat het huiswerk voor die week is.

Verdrinken
Dan zijn er ook nog scholen waar geen consensus is over de vorm die de planner zou moeten hebben. Gevolg is dat leerlingen voor ieder vak een ander soort planner aantreffen. De moeite die de leerling dan moet doen om erachter te komen wat hij voor elk vak die week moet doen, zorgt ervoor dat leerlingen ‘verdrinken’ en al snel geneigd zijn op te geven.
In de praktijk zie ik dat leerlingen niet of nauwelijks in de planners kijken. Ik heb keurig alles in stukjes verdeeld over de weken in de planner, in de lessen aangegeven dat ze op de planner moeten kijken en de planner op het bord laten zien, keer op keer. We organiseren van alles om leerlingen aan het plannen te krijgen. De werkelijkheid is dat ze pas als er een toets aankomt naarstig op zoek gaan naar wat ze daarvoor moesten doen en alles in één keer moeten leren.
Uiteraard zijn er uitzonderingen, leerlingen die alles op orde hebben, de planners hebben geprint en met markeerstiften in hun agenda het huiswerk en de toetsen aangeven. Realiteit is ook dat dit deze leerlingen heel veel tijd kost, het zijn vaak de leerlingen die uren bezig zijn met plannen en dan nog moeten beginnen met huiswerk maken. Dit levert heel veel stress op.
Zijn we op de juiste weg met de planners? De motivatie holt achteruit, het werkritme is bedroevend, net als de resultaten. Moeten we niet eens goed naar ons systeem kijken? Kloppen onze verwachtingen wel? Kunnen we wel van leerlingen verwachten dat ze dit doen? Kortom, is het brein van de leerling wel klaar voor zo’n complexe taak als het plannen van hun huiswerk?
Ik weet, vroeger was niet alles beter, maar het ‘oude’ systeem van huiswerk opgeven voor de volgende les, vervolgens controleren en nakijken in de les, werkte best goed. Plannen is nog steeds aan de orde aangezien de leerling zelf moet inplannen wanneer het huiswerk gedaan moet worden en hoeveel tijd ervoor nodig is. Hun agenda bestaat niet alleen uit school en huiswerk, maar ook uit sport, ontspanning en een baantje bijvoorbeeld. Er is dus nog steeds dat ‘eigenaarschap’ dat we allemaal zo belangrijk vinden, het is alleen overzichtelijker en met meer regie bij de docent. Is dit erg?

Maryse Meijer is docent Engels in het voortgezet onderwijs. Dit artikel verscheen eerder in de Stentor.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.