• blad nr 10
  • 1-12-2023
  • auteur N. Buijense 
  • Raad en daad

 

Te weinig pensioen opgebouwd tijdens uitkering

Voormalig leerkracht Karin was even werkloos, maar werkt sinds het schooljaar 2014-2015 als onderwijsassistent. Dit heeft gevolgen voor haar pensioen.

Karin is jarenlang werkzaam geweest in het basisonderwijs en is toe aan haar pensioen. Bij de aanvraag van haar pensioen kijkt ze nog eens goed naar haar ABP-diensttijdoverzicht. Daar valt iets op. Ze heeft sinds 2014 aanzienlijk minder pensioen opgebouwd dan verwacht. Karin, die voor 2014 werkzaam was als leerkracht basisonderwijs, is na een paar maanden werkloos te zijn geweest in het schooljaar 2014-2015 opnieuw in dienst bij haar oude werkgever, maar dit keer als onderwijsassistent. Het uurloon van haar oude baan is hoger dan het uurloon van haar nieuwe baan, zij maakt daardoor aanspraak op de loonsuppletie.
Als een werknemer in het basisonderwijs aansluitend op ontslag of tijdens de duur van een bovenwettelijke uitkering een nieuwe baan krijgt waar zij per uur minder verdient dan in haar vorige baan, dan heeft zij recht op een loonsuppletie om ervoor te zorgen dat zij gedurende de eerste helft van de uitkeringsduur hetzelfde bedrag per uur verdient als in haar vorige baan. Tijdens de tweede helft van de uitkeringsduur is dat 90 procent van het eerdere uurtarief.
De loonsuppletie is pensioengevend. Dat wil zeggen dat Karin bij het ABP pensioen opbouwt over de loonsuppletie. Helaas heeft de werkgever van Karin geen pensioenpremies afgedragen aan pensioenfonds ABP over de loonsuppletie. Hierdoor loopt zij dus de volledige pensioenopbouw over de loonsuppletie mis.
De juristen van de AOb weten er wel raad mee. Na wat uitzoekwerk komen zij erachter hoeveel loonsuppletie Karin sinds 2014 ontvangen heeft. Zij schrijven vervolgens de werkgever van Karin aan, leggen in de brief uit wat er fout is gegaan en verzoeken om het pensioen van Karin zo snel mogelijk te herstellen zodat zij met pensioen kan. Met succes. Ze ontvangt bericht dat haar pensioen met terugwerkende kracht wordt hersteld. Haar pensioen gaat flink omhoog. Karin geniet nu van een hoger pensioen.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.