• blad nr 10
  • 1-12-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Vakbondsleden

Het aantal vakbondsleden in heel Nederland daalde sinds 2021 met 63 duizend. Ook in het onderwijs nam de organisatiegraad af, al is die nog steeds één van de hoogste van alle sectoren. De AOb zag het ledenaantal dit jaar wel groeien. Op 1 januari dit jaar stond het ledenaantal op ruim 78 duizend en dat is opgelopen naar 83 duizend in oktober dit jaar.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.