• blad nr 10
  • 1-12-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Cao-OMO

Een persoonlijk budget van 40 uur, een betere reiskostenvergoeding en meer uren voor professionalisering van ondersteuners. Voor het personeel van de Brabantse scholengroep Ons Middelbaar Onderwijs ligt er een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao. Deze komt deels overeen met de cao voor het hele voortgezet onderwijs. De werknemers krijgen dezelfde loonsverhoging van 10 procent en dezelfde bonus als hun collega’s.

Ga naar aob.nl voor het hele akkoord

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.