• blad nr 10
  • 1-12-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Roc-docent Paula van Manen onterecht ontslagen

Drie jaar nadat mbo-docent Paula van Manen werd ontslagen, krijgt ze eerherstel van het gerechtshof in Den Bosch. Haar ontslag door Roc Nijmegen, na de publicatie van een geanonimiseerd boek de invoering van gepersonaliseerd leren, was een ontoelaatbare inperking van de vrijheid van meningsuiting.
Op alle fronten krijgt Van Manen gelijk. Van Manen werd begin december 2019 geschorst en dat bleef ze tot aan haar ontslag najaar 2020. De werkgever had zich meer moeten inspannen om de relatie met collega’s die zich beledigd voelden door het boek Wanneer krijgen we weer les?, te herstellen. Dat de school reputatieschade zou hebben geleden door het boek, zoals het roc-bestuur betoogde, gaat er bij de rechter bovendien niet in. “Dat ontslag heeft de meeste media-aandacht veroorzaakt en mogelijk tot reputatieschade geleid: niet de verschijning van het boek zelf.”
“Het geeft erkenning en dat is heel fijn”, reageert de mbo-docent. “Nu ligt er een mooie uitspraak voor alle onderwijsgevenden. Scholen komen er te makkelijk mee weg om kritische medewerkers te dumpen onder het mom van een verstoorde arbeidsrelatie.”
Naast eerherstel betekent de uitspraak voor Van Manen dat ze een hogere billijke vergoeding krijgt. Hoeveel, dat moet nog worden bepaald.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.