• blad nr 9
  • 1-11-2023
  • auteur K. Hagen 
  • Informatie en advies

 

Hbo-docent in schaal 11 of hoger

Tekst Karen Hagen en Jelte Klerk
Hogescholen moeten docentfuncties voortaan altijd waarderen in salarisschaal 11 of hoger. De functietitel 'docent' of ‘lecturer’ is voortaan voorbehouden aan personeel in deze salarisschalen.

Dat is overeengekomen in een aanvullende cao-afspraak die is gemaakt door de AOb samen met de andere bonden en de Vereniging Hogescholen (VH).
Functies waarvoor hogescholen een 'Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid' (BDB) met 'Basiskwalificatie Examinering' (BKE) eisen, worden minimaal in salarisschaal 11 gewaardeerd. Cao-onderhandelaar Douwe van der Zweep: “Als een BDB gevraagd wordt, hoort daar dus schaal 11 bij. Dat geldt ook als je die nog moet behalen.”
Docenten die op dit moment in salarisschaal 10 zitten en al taken uitvoeren waarbij ze bijvoorbeeld afstudeerders begeleiden, studenten beoordelen of toetsen of onderwijs ontwikkelen, komen ook in salarisschaal 11. De afspraak is dat hogescholen alle docentfuncties met salarisschaal 10 beoordelen en bekijken of ze in aanmerking komen voor schaal 11. Uiterlijk 1 september 2025 moeten ze dit voor elkaar hebben. Van der Zweep: “Alle hogescholen werken nu aan plannen om dit snel uit te voeren. Het is daarbij logisch dat je met voorrang kijkt naar alle collega's die al een BDB en BKE hebben moeten halen.”

Lagere schalen
Hogescholen bepalen zelf welke functietitels ze geven aan functies onder schaal 11. Werknemers die al in dienst zijn bij een hogeschool en niet de stap omhoog maken, kunnen hun huidige titel nog blijven gebruiken als ze dit afspreken met de hogeschool.
In 2022 waren er 37.406 werknemers in het hbo die een docerende functie hadden. Bijna 4400 werknemers werkten in salarisschaal 10 en 18.557 collega’s zaten in schaal 11. Per hogeschool bestaan er grote verschillen in de verdeling van de salarisschalen, zo blijkt uit cijfers van de werkgeversorganisatie VH.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.