• blad nr 9
  • 1-11-2023
  • auteur K. Hagen 
  • Informatie en advies

 

Functiewaardering moet passen bij taken

Tekst Karen Hagen en Jelte Klerk

Vakbonden en werkgevers hebben voorbeeldfunctiebeschrijvingen gemaakt voor personeel in het primair onderwijs. De medezeggenschapsraad kan helpen om te bepalen of die passen bij jouw specifieke taken.

Dionne werkt als leraarondersteuner in het primair onderwijs. Ze is enthousiast en pakt haar taken met plezier op. Een collega wijst haar erop dat ze wellicht meer doet dan ze zou moeten op basis van haar functieomschrijving. Dionne heeft zich hier niet eerder in verdiept, maar treft na wat online zoeken een voorbeeldfunctieomschrijving van leraarondersteuner A en B. Ze besluit navraag te doen bij de AOb. Kan zij uitgaan van deze voorbeeldfuncties voor haar werkzaamheden?
Ja en nee: De vakbonden en werkgevers hebben gezamenlijk voorbeeldfunctiebeschrijvingen gemaakt voor het personeel in het primair onderwijs. De voorbeeldfuncties zijn bedoeld als uitgangspunt en handvatten voor een invulling van een functie. Het kan dus zijn dat de functieomschrijving van Dionne precies aansluit op een van de beschreven varianten, maar het is ook goed mogelijk dat er bij een werkgever bepaalde aanvullingen of afwijkingen zitten in de beschreven functies. Dit is dan intern vastgelegd en afgesproken in het zogeheten functiebouwwerk van de school of stichting; dat zou dan weer bekend moeten zijn bij de medezeggenschapsraad van de school. Alle functies in het primair onderwijs dienen te worden gewogen middels het functiewaarderingssysteem Fuwa PO. Dit geldt voor de voorbeeldfuncties, maar ook voor afwijkende functies.
Om zeker te zijn van haar functieomschrijving en haar precieze taken, kan Dionne het best contact zoeken met de medezeggenschapsraad bij haar op school. Aan de hand van de informatie die zij krijgt, kan ze vaststellen welke werkzaamheden bij haar functie horen. Heeft zij hier vragen over of ondersteuning nodig, dan kan zij zich wenden tot de AOb.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.