• blad nr 9
  • 1-11-2023
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

AOb wil met zijn leden aan de slag

Van de circa 80 duizend AOb-leden zijn er nu zo’n 600 als actief te bestempelen. De bond wil dat laten groeien naar één op de tien. Met dit project wil de AOb de beroepsgroep versterken, zegt bestuurder Philippe Abbing. Daar hebben alle leden baat bij.

Waarom?
“Als je de gemiddelde leraar vraagt hoeveel hij te zeggen heeft over zijn eigen werk, dan is het antwoord vaak dat het tegenvalt. Overheden, onderwijskoepels, besturen en directeuren bepalen bijna alles. Als je dat anders wilt, dan moet je stoppen met klagen en zelf aan de slag.”

Ja, ja. Daar zitten ze op te wachten?
“Natuurlijk is iedereen druk. Maar als je met de pootjes omhoog op je rug gaat liggen, dan krijg je dus van alles over je heen gestort. Om vervolgens te constateren dat je het er niet mee eens bent. Volgens de wet hebben leerkrachten veel meer in de melk te brokkelen dan ze denken. In de praktijk wordt die ruimte te weinig benut.”

Een hele klus om zoveel mensen in de benen te krijgen?
“Ik werk als rayonmanager voor het voortgezet onderwijs in rayon oost. De AOb vindt het project ‘Krachtig Verenigen’ zo belangrijk dat ik voor de helft van de week ben vrijgemaakt als programmaleider. Eén van de onderdelen van het project is een onderzoek naar de vorming van netwerken binnen de AOb. ”

Ik denk aan zaaltjes vol pratende mensen?
“Nee, er zijn veel meer mogelijkheden om met mensen in gesprek te komen dan alleen in zaaltjes. Er is ook gekeken naar de vorming van digitaal ondersteunde netwerken, naast fysieke bijeenkomsten. Dus ook WhatsApp-groepen, of LinkedIn en Teams-bijeenkomsten rond thema’s of incidenten. Dit soort groepen zijn er al, maar die hangen nog vaak aan personen en dus ook aan regio’s. Mijn wens is dat we deze netwerkgroepen toegankelijk en zichtbaar maken voor iedereen via bijvoorbeeld de algemene site van de AOb. Maar dat kost geld en aandacht, die knoop is nog niet doorgehakt.”

Digi-contact klinkt zo ongezellig?
“Dat was een uitkomst van het onderzoek. De AOb kwam altijd zo serieus over. ‘Waar is de feestcommissie?’, was één van de opmerkingen. Dat is natuurlijk zo. Als je elkaar af en toe live ziet, bij een bijvoorbeeld een broodje en biertje, dan verloopt het digitale vervolgcontact soepeler. Dat moeten die netwerkgroepen niet vergeten.”

Een digitaal netwerk in leven houden is vaak het probleem?
“Klopt, netwerken kan niet iedereen. Maar dat kun je wel leren. We hebben daarvoor leerteams in het leven geroepen waarbinnen we tips en trucs uitwisselen om mensen aan netwerken te verbinden. Maar ook om de hele AOb-organisatie mee te nemen in deze ontwikkeling. Die is essentieel voor een vakbond die meer wil zijn dan een bond voor cao’s en het oplossen van individuele juridische problemen van leden.”

Wat betekent deze ontwikkeling voor de AOb-organisatie?
“We verwachten dat de digitale netwerken belangrijker gaan worden; de plek waar we steeds meer in contact zullen staan met de leden. Dat, als je inlogt via mijnAOb, je meteen terecht komt bij de info die voor jou op dat moment belangrijk is en daarover in gesprek kunt met collega’s of mensen van de bond.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.