• blad nr 9
  • 1-11-2023
  • auteur T. van Gelder 
  • Column

 

Voorbeeldgedrag

‘Laten we als docenten ook kritisch kijken naar wat we zelf doen op sociale media’, was de oproep van Saro Lozano Parra in de Volkskrant. Hij is universitair docent, richt zich op burgerschap in het onderwijs en het lesgeven over gevoelige onderwerpen en reageerde op de negatieve gevolgen van het roddelkanaal Gossip Girl op TikTok voor leerlingen en leraren.
Dat leerlingen roddelen is geen nieuws. Ze doen het op de gangen van de school, op het schoolplein maar ook op TikTok, zichtbaar voor iedereen. Via anonieme accounts worden leerlingen opgeroepen roddels te melden over leerlingen en leraren, die bij naam worden genoemd. De roddelaars blijven zelf anoniem.
Niet alleen leerlingen hebben invloed via socials. De leerkracht als influencer is een opkomend fenomeen, dat zich in verschillende vormen manifesteert in het digitale universum. Van dansjes tot opnames in de klas: een groeiende groep docent-influencers geniet grote bekendheid op sociale media. Een zorgelijke ontwikkeling, betoogt Lozano Parra. Ik ben het met hem eens.
Steeds meer docenten zetten hun activiteiten online.?Begrijpelijk, want in het klaslokaal gebeuren de mooiste dingen. Maar denk na voordat je je mobiele telefoon pakt. Want het klaslokaal moet een veilige ruimte zijn. Het is aan de leraar om die grenzen aan te geven.
Dat gebeurt ook. Scholen nemen deze kwestie serieus en proberen proactief te handelen. Door ouders en leerlingen van de negatieve gevolgen van juice kanalen bewust te maken.
Voorkomen is beter dan genezen. Ga met leerlingen in gesprek over geheimen, roddels en sociale media. En geef zelf het goede voorbeeld. Dat heeft zin. Uit een Brits onderzoek bleek vorig jaar dat leraren meer invloed hebben op het gedrag van jongeren dan beroemdheden en influencers.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.