• blad nr 9
  • 1-11-2023
  • auteur L. Schipper 
  • Redactioneel

 

Bijklussen na pensionering? Pas op voor fiscale domper

Ik ben net 60 geworden en wil na dit schooljaar met pensioen. Wel ben ik van plan om daarna af en toe in te vallen op de basisschool waar ik nu werk. Ik weet hoe hard dat nodig is. Is dat een goed idee, ook fiscaal gezien?

Een prima idee om na vroege pensionering invalwerk te blijven doen, maar let inderdaad op de fiscale consequenties van zo’n plan.
Stel dat je ná je AOW-leeftijd betaalde klussen doet, dan is dat fiscaal gunstig. Je hoeft namelijk geen AOW-premie meer af te dragen. Maar ga je eerder met pensioen, zoals jij van plan bent, dan geldt het gewone tarief voor werkenden. Dat betaal je zowel over je pensioeninkomsten als over je extra inkomsten uit invalwerk. Over een deel van je inkomen moet je dan misschien wel 49,5 procent belasting afdragen. Dat is fors.
In deze situatie gaat het bovendien nog wel eens mis met de algemene heffingskorting, waarschuwt beleidsmedewerker Roelf van der Ploeg van AOb. Dit is het inkomensdeel waarover je geen belasting hoeft te betalen. Deze vrijstelling wordt soms per ongeluk dubbel ingezet: voor de pensioeninkomsten én voor het werkinkomen. Werkgevers realiseren zich bij uitbetaling dan niet dat de vrijstelling al vergeven is. Dat betekent dat je een flinke naheffing kunt verwachten, geen leuke verrassing.

Begin met minder pensioen
Wat kun je nu doen om die fiscale druk wat te verlichten? Als je zeker weet dat je na vervroegde pensionering een tijd lang invalklussen wilt doen, is het volgens Van der Ploeg verstandig om niet meteen voor de volle pensioenuitkering te gaan. Want als die wat lager is, val je misschien net in het wat lagere inkomstenbelastingtarief van 36,93 procent. Je kunt bijvoorbeeld voor een laag/hoog pensioen kiezen, waarbij je de eerste jaren een lager bedrag binnenkrijgt. Ook kun je afzien van de AOW-inbouw, die het inkomen aanvult van vroege pensionado’s zonder AOW.
Zonder meer verstandig, vindt Van der Ploeg. “Als je zo vroeg het volledige pensioen opneemt, snoep je al erg veel op en blijft er minder over voor later. Minder pensioen opnemen is ook fiscaal dus vaak gunstiger. Heb je de financiële ruimte, dan zou ik het zeker zo doen.”

Snel gebeld
Fijne bijkomstigheid voor jou als 60-jarige is dat de Belastingdienst onlangs de intentieverklaring heeft geschrapt. Voorheen was het zo dat wanneer je meer dan vijf jaar voor je AOW-leeftijd stopte, je moest beloven dat je geen betaald werk meer zou doen. “Een relikwie van het vut-drama”, noemt Van der Ploeg het. Het was een manier om vroege pensioenen te ontmoedigen. Ging je ondanks die verklaring tóch bijklussen, dan kon je volledige pensioen theoretisch in één jaar worden belast. Al was die kans volgens Van der Ploeg uiterst beperkt, onderwijsmensen zagen het toch als een belemmering. “Goed dat die regel is afgeschaft. Zeker met de huidige lerarentekorten wil je dat potentieel van pensionado’s niet onbenut laten.”
Beleidsmedewerker Van der Ploeg hoort vaker dat mensen vroeg met pensioen willen, maar wel openstaan voor invalwerk. “Men kijkt uit naar de vrijheid om buiten het seizoen met vakantie te gaan of op te passen op de kleinkinderen. Maar tegelijkertijd is het leuk om betrokken te blijven bij school. En in deze tijd is de kans groot dat je snel gebeld wordt.”

{kader}

Bijklussen, hoe regel je dat?
Met een flexibele arbeidsovereenkomst, zoals een tijdelijk contract. Dit kan zijn voor de duur van de ziekte van een vaste leerkracht of voor een bepaalde tijd. Vaak hebben schoolbesturen een invalpool.
Of met een nulurencontract, dan is het afwachten of en hoeveel je kunt werken. In het primair onderwijs is dit contract niet populair, omdat het aan allerlei eisen is gebonden.

Zzp’er worden.
Dat kan fiscaal voordelig zijn, maar dan moet je wel erg veel bijklussen: minimaal 1.225 uur per jaar, omgerekend zo’n drie volle dagen per week.

Dit brengt de fiscus voor bijklussen in rekening

Vóór AOW-leeftijd:
tot € 73.032 36,93 procent
vanaf € 73.032 49,50 procent

Na AOW-leeftijd:
tot € 38.704 19,03 procent
vanaf € 38.704 tot € 73.032 36,93 procent
vanaf € 73.032 49,50 procent


{kader}
Pensioenbijeenkomsten ABP:
In november kunnen AOb-leden voorlichtingsavonden bijwonen over de mogelijkheden van het keuzepensioen met name voor de doelgroep tussen de 55 en 67 jaar. Geef je op via aob.nl/actueel/agenda/
8 NOVEMBER • DE ROOI PANNEN EINDHOVEN • 19.30–21.00 UUR
9 NOVEMBER • ROC DELTION ZWOLLE • 19.00–21.00 UUR
9 NOVEMBER • RESTAURANT GEMBER DEN HAAG • 19.00–21.00 UUR
14 NOVEMBER • SAXION HOGESCHOOL ENSCHEDE • 19.30–21.00 UUR
16 NOVEMBER • ARISTO AMSTERDAM • 19.00–22.00 UUR
16 NOVEMBER • DE NIEUWSTE SCHOOL TILBURG • 19.30–21.00 UUR
21 NOVEMBER • ROC FLEVOLAND • 19.00–21.00 UUR
21 NOVEMBER • SINT MAARTENS COLLEGE MAASTRICHT • 19.30–21.00 UUR
22 NOVEMBER • DENDRON COLLEGE HORST • 19.30–21.00 UUR
23 NOVEMBER • HOTEL VAN DER VALK RIDDERKERK-ROTTERDAM • 19.00–21.00 UUR
23 NOVEMBER • AOb HOOFDKANTOOR • 19.00–22.00 UUR
23 NOVEMBER • HOTEL HOOGEVEEN • 19.30–21.00 UUR

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.