• blad nr 9
  • 1-11-2023
  • auteur . Overige 
  • In beeld

 

Een mooie rotbaan

Tekst Lisette Douma en Joëlle Poortvliet
Waarom willen niet meer mensen voor de klas, vroeg onderwijsjournalist Patricia Veldhuis zich af. ‘Probeer het zelf eens’, tipte een bevriende docent Nederlands. De NRC-journalist ging als ‘speciaal stagiair’ een paar uurtjes per week aan de slag als docent Nederlands op scholengemeenschap het Rhedens in Rozendaal. Haar ervaringen heeft ze opgetekend in het boek Wie wil er voor de klas?. Veldhuis combineert in het boek haar belevenissen met actuele thema’s als kansenongelijkheid, groeiende prestatiedruk, dalende leesvaardigheid en mobieltjes in de klas. Ze ontkracht het hardnekkige vooroordeel dat leraren altijd wat te zeuren hebben en dát met hun zomervakantie van zes weken. Ze concludeert hoopvol: ‘Het lerarentekort is op te lossen.’ Aan haar maanden voor de klas heeft ze een ‘allesomvattend gevoel’ overgehouden: ‘Het is ongelooflijk leuk om leraar te zijn.’ Of, zoals een docent in het boek zegt: ‘Lesgeven is een mooie rotbaan. Je werkt je te pletter, maar het is fantastisch om met je vak en met die leerlingen bezig te zijn.’

Patricia Veldhuis, Wie wil er voor de klas? Wat er misgaat in het onderwijs en hoe het beter kan, € 22,99

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.