• blad nr 9
  • 1-11-2023
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Volwassenonderwijs groeit

Na een flinke dip in studentaantallen in coronajaar 2020 zien scholen voor volwassenenonderwijs (VAVO) hun instroom dit schooljaar verder toenemen. Dat blijkt uit een rondgang van het Onderwijsblad langs enkele scholen.
De scholen zijn minimaal terug op het niveau voor corona. Zo had het VAVO Lyceum van Twente vorig schooljaar zo’n 320 studenten. Dit schooljaar is het lyceum met iets meer dan 500 studenten terug op het niveau van voor corona. Het Amsterdamse Joke Smit College telt nu 1250 studenten, zo’n honderd meer dan voor de coronatijd.
Volgens databureau DUO daalde het aantal VAVO-studenten van ruim 14 duizend naar 9255 in het coronajaar 2020. In de jaren erna volgde al direct herstel. Afgelopen mei 2023 was het eerste eindexamen sinds corona zonder zogenoemde ‘duimregeling’ waarbij leerlingen een vak konden wegstrepen bij een onvoldoende. De lagere slagingspercentages die daarvan het gevolg zijn, zijn volgens VAVO-medewerkers een verklaring voor de toename in hun studentenaantallen.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.