• blad nr 9
  • 1-11-2023
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Wrevel over toelage op achterstandsscholen

Onder schoolteams op achterstandsscholen is er draagvlak voor de arbeidsmarkttoelage, een brutotoeslag die zij krijgen bij hun salaris. Toch bestaat er ook onvrede over de regeling die voortaan structureel wordt.
Dat blijkt uit vorige maand gepubliceerd onderzoek van het Arbeidsmarktplatform PO. De arbeidsmarkttoelage biedt 5 tot 8 procent meer salaris voor onderwijspersoneel op scholen waar leerlingen kampen met de grootste leerachterstanden.
De regeling, onderdeel van het tijdelijke Nationaal Programma Onderwijs, wordt omgezet in een structurele toelage. Een meerderheid van de schoolleiders, leraren en bestuurders is daarover positief. Toch bestaat er ook wrevel, omdat het ministerie een te scherpe grens en een te hoge score gebruikt om te bepalen wie ervoor in aanmerking komt. “De regeling is met een maakbaarheidsidee zo de markt in gegooid”, zegt AOb-bestuurder Thijs Roovers. De structurele toelage zal in de cao-po worden opgenomen, maar moet er volgens Roovers heel anders uit gaan zien.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.