• blad nr 8
  • 1-10-2023
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

Meld je op tijd aan voor wia-begeleiding

Na 88 weken in de ziektewet valt de oproep van het UWV voor de wia-keuring op de mat. “Vrijwillige wia-begeleiders van de AOb staan je desgewenst met raad en daad bij”, vertelt Mariëtte Engels, één van hen.

Waarom is wia-begeleiding nodig?
“De gesprekken bij het uwv, die horen bij de overgang naar de wia, zijn voor betrokkenen vaak behoorlijk emotioneel en stressvol. Grondige voorbereiding en professioneel geschoolde begeleiding bij die gesprekken is dan essentieel. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat mensen een te rooskleurig beeld van zichzelf schetsen. Wij adviseren altijd: Vertel bij die keuringsarts niet alleen over je beste, maar vooral ook over je slechtste dagen.”

Krijg je dan een hogere uitkering?
“Je arbeidsongeschiktheid wordt dan realistischer vastgesteld. Dat leidt tot een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage en dus tot een uitkering die beter past bij wat jij nog wel of niet kunt.”

Je hebt persoonlijke ervaring?
“Zeker, ik kreeg bijna negen jaar geleden, na 34 jaar werkzaam te zijn geweest als economiedocent, recht op een wia-uitkering. Ik had veel baat bij de AOb-begeleider, die gaf morele steun en door hem kwam ik erachter dat ik lang niet de enige was. Toen alles achter de rug was, besloot ik wia-begeleider te worden.”

Meteen aangenomen natuurlijk.
“Mensen met ervaring hebben een flinke streep voor. Ze moeten wel bereid zijn een serieuze cursus te doen. We zijn nu landelijk met achttien mensen, maar door de werkdruk in het onderwijs verwachten we meer uitval. Daarom zou het mooi zijn als we een paar begeleiders rijker worden.”

Nog meer adviezen?
“Meld je een paar maanden tevoren aan voor de begeleiding zodat we je goed kunnen voorbereiden. Sinds covid hebben artsen en arbeidsdeskundigen van het UWV bijvoorbeeld de neiging om de gesprekken telefonisch af te handelen. Doe dat niet! Eis een persoonlijk gesprek. Dan kun je, met één van ons erbij, een veel beter beeld van jezelf geven dan door de telefoon.”

En de werkgevers?
“Natuurlijk zijn er uitstekende werkgevers. Maar helaas zijn er veel te veel grote koepels waar je als zieke slechts een nummer bent. Vaak bieden die bij langdurige ziekte via een vaststellingsovereenkomst een ww-uitkering aan. Om snel van alle gedoe af te zijn. Klinkt mooi, zo’n eenmalige uitkering en daarna ww, maar je verklaart jezelf daarmee meteen ook arbeidsgeschikt. Dan moet je dus ook solliciteren en een baan accepteren. Terwijl je ziek bent. Dus nooit akkoord gaan en altijd de juristen van de AOb inschakelen!”

Ik heb wel eens gehoord van een wia-krater.
“Klopt. De meesten worden gedeeltelijk afgekeurd en glijden daardoor vrij snel richting bijstandsniveau. Ons stokpaardje is daarom al jaren om in de cao’s een verplichte aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering op te nemen. Daarmee blijf je wel op 70 procent van je laatste loon. Alleen in het hbo is dit nu goed geregeld. Zolang de cao’s het niet regelen, raden wij iedereen in het onderwijs aan om particulier zo’n verzekering af te sluiten. Kost je één tot twee tientjes per maand, maar je voorkomt er een grote financiële catastrofe mee.”

Langdurig ziek… en dan? De wia-begeleiders van de AOb organiseren in oktober en november weer spreekuren in heel het land. Ga voor data en aanmelden naar aob.nl/actueel/agenda/

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.