• blad nr 8
  • 1-10-2023
  • auteur K. Hagen 
  • Informatie en advies

 

Wat moet je met je normjaartaak?

Tekst Karen Hagen en Jelte Klerk

Nikki’s directeur weigert gebruik te maken van de normjaartaak. Maar zonder de normjaartaak, weet je niet wat er van je verwacht wordt.

Op de basisschool waar Nikki werkt, is de normjaartaak een terugkerend thema, maar niet in de zin van een jaarlijkse afspraak. De directeur vindt de normjaartaak achterhaald en weigert er gebruik van te maken. Nikki’s directeur is onvermurwbaar: ‘Je weet hoeveel je moet werken, dus daar doe je het maar mee.’ Nikki belt voor raad met het informatie- en adviescentrum van de AOb.
Daar krijgt zij te horen dat de jaartaak juist het handvat is om grip te krijgen op je uren. Achterhaald? Hoezo dan? De AOb legt uit: In het primair onderwijs wordt sinds 2019 gewerkt met het zogenaamde werkverdelingsplan waarin de afspraken binnen de school en teams qua werkzaamheden en taken worden gemaakt. Dit is eigenlijk de spreekwoordelijke kapstok, waaraan het werk kan worden ‘gehangen’. Om zicht en grip te krijgen op je eigen werk, zijn er voor jezelf nog twee andere zaken nodig: je normjaartaak en je jaarrooster.
Het jaarrooster spreekt voor zich: het laat zien wanneer je bepaald werk doet in een schooljaar. Je normjaartaak laat zien wat je in een jaar moet doen en hoeveel uur ervoor staat geschreven. Je kan niet werken met slechts één van de twee stukken, want dan zie je maar de helft van het verhaal.
In de normjaartaak worden niet alleen je lessen en opslagfactor beschreven, maar ook je duurzame inzetbaarheid, professionalisering en alle overige (school)taken. Het is je houvast om overzichtelijk te hebben wat er in een schooljaar van je wordt verwacht. Weigert jouw werkgever om met een normjaartaak te werken, neem dan contact op met de AOb.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.