• blad nr 8
  • 1-10-2023
  • auteur K. Hagen 
  • Informatie en advies

 

Werken naast pensioen voordeliger

Tekst Karen Hagen en Jelte Klerk
Onderwijspersoneel dat meer dan vijf jaar voor de aow-leeftijd wil stoppen met werken, hoeft sinds kort geen intentieverklaring meer in te leveren bij de Belastingdienst. Dat betekent dat ze naast hun pensioen nog mogen werken. Met de intentieverklaring beloofden medewerkers dat ze definitief geen betaald werk meer zouden verrichten nadat ze met pensioen zijn gegaan. Deed je dat wel, dan kon het zo zijn dat de fiscus een flink bedrag inhield. “De dienst rekende dan in één keer het hele pensioenbedrag af”, zegt AOb-pensioenadviseur Roelf van der Ploeg. “Dan moest er fors meer belasting betaald worden dan bij de gewone regels die gelden voor eerder stoppen met werken. De fiscus zag werken naast het pensioen als misbruik maken van het pensioengeld omdat je het blijkbaar niet gebruikte voor ‘je ouwe dag’.” De Belastingdienst heeft de maatregel nu per 1 juli 2023 geschrapt. Voor docenten, ondersteuners en andere werknemers uit het onderwijs die meer dan vijf jaar vervroegd met pensioen gaan, betekent het dus dat ze naast hun pensioen nog mogen werken. Het tekenen van de intentieverklaring stond volgens Van der Ploeg vaak ‘in de weg’. “Er zijn tekorten en het is best mogelijk dat een docent van 60 jaar wel eerder met pensioen gaat en meer vrijheid wil, maar best nog wat invalwerk wil doen in de winter. Door die verklaring voelden ze zich bezwaard.” Dat is nu niet meer aan de orde. De groep voor wie dit geldt zijn werknemers die meer dan vijf jaar voor de aow-leeftijd willen stoppen met werken. Ook werknemers die al voor 1 juli 2023 een intentieverklaring tekenden en nog steeds vijf jaar voor hun pensioengerechtigde leeftijd zitten, vallen onder deze nieuwe regel. De verklaring is voor hen ook niet meer van toepassing. Bij pensioenfonds abp, waar het onderwijspersoneel bij is aangesloten, kunnen werknemers op z’n vroegst op 60-jarige leeftijd pensioen opnemen. Wil je je pensioen plannen? Kijk dan op MijnABP, daarin staat een overzicht wat eerder stoppen betekent voor de hoogte van het pensioen.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.